Bussig privatperson tog ansvar för någon annans väg

Bussig privatperson tog ansvar för någon annans väg

KORT MEN VIKTIG STRÄCKA. Boende vid Angarns kyrka får betydligt längre väg till bussen om den inte kör in på den privata lilla vägen.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Fixade potthålen i vägen vid Angarns kyrka så att SL åter kunde trafikera sträckan

Det krävdes en insats från en privatperson för att SL skulle fortsätta att trafikera en kort vägsträcka vid Angarns kyrka.

I många år har SL:s bussar nummer 665 och 667 svängt in på den lilla vägen mittemot Angarns kyrka. Men för några veckor sedan slutade bussen gå in här, till invånarnas stora förtret. Anledningen? Hål och ojämnheter i vägen som inte blivit lagade – eftersom ingen känns vid vägen.

–Bussarna är tung trafik, även om det inte är så många som åker med dem, och det sliter på vägen. Vid minst tre tillfällen har Vallentuna kommun beordrat reparation av vägen, för att bussarna ska kunna åka in här, berättar Anders Nystedt, som bor alldeles intill busshållplatsen.

Den här gången slutade SL-bussarna att gå på vägen i ungefär tio dagar – eftersom den inte reparerades. Sedan var bussarna tillbaka som vanligt igen. Men inte för att kommunen reparerat groparna, de så kallade potthålen, utan för att en privatperson beslutat sig för att lägga igen hålen.

Någon annans ansvar
Det är nämligen så att den lilla vägsträckan om drygt 100 meter är enskild väg och inte kommunal. Enligt uppgifter från lantmäteriets register, som Vallentuna Nya tagit del av, är vägen en del av en större fastighet som ägs av två privata familjer. Wasatornet AB, Familjen Douglas, som äger mycket mark i Österåker, Täby och Vallentuna, äger 49% och familjen Moberg äger 51%. Men dessa ägare verkar inte ha underhållit vägen, istället är det andra som gjort det.

När SL-bussarna slutade köra in på vägen i december, var det Per Halleskog och företaget Halleskog och Hansson som bestämde sig för att reparera vägen med grus som de packade hårt.
–Förhoppningsvis håller det till våren, men det skulle behöva läggas asfalt där, säger Per Halleskog.

”Vi får inte göra något”
Att han och företaget Halleskog och Hansson till sist tog saken i egna händer var för att ingen kändes vid ansvaret att reparera vägen.
– Mina tjejer går av och på bussen där när de ska till skolan, och även andra unga tar bussen, så vi gjorde det för deras skull, säger Per Halleskog.

Precis som grannen Anders Nystedt funderar han på vem som egentligen har ansvar för att underhålla vägen.
–Tidigare år har en av bönderna här i närheten driftat vägen och sedan har jag hört att NCC varit här och asfalterat på uppdrag från kommunen en gång i tiden, säger Per Halleskog.

Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun, gör dock klart att privata vägar inte är kommunens ansvar.
–Vi får inte göra något på någon annans mark om vi inte har en särskild överenskommelse. Normalt sett är det varje väghållare som driftar sitt område, sin väg. I det här fallet kan jag bara se att det är en enskild väg.

Ägarna bör sköta underhållet
Enligt Peter Rebane, mätningsingenjör på Vallentuna kommun, säger lantmäteriets papper att vägen är ett levande servitut och får användas av SL för busstrafik. Den som har servitutet, rätten att använda vägen, är en samfällighet.

Jag ringer Lantmäteriets samfällighetsföreningsregister i Norrtälje för att höra vad som gäller för denna väg och får förklarat att det inte är en samfällighetsförening utan att vägen är delägarförvaltad av två ägare. Betyder då detta att ägarna också ska underhålla vägen? De ”bör göra det” får jag till svar.

Bussen kan dras in igen
SL, som nyttjar vägen med sina bussar, gör klart att man inte bekostar reparation eller underhåll av några vägar. Det är väghållarens ansvar och det gäller alla vägar i hela länet.
– På den här vägen har det varit så att vi haft bekymmer med att få väghållaren att genomföra åtgärder. De som kör bussar där, Transev, har försökt kontakta väghållaren men har inte fått något gensvar. Därför drogs hållplatsen in ett tag, på grund av bristande vägunderhåll, men sedan kunde den öppnas igen då en privatperson ordnat vägen, säger Andreas Strömberg, presstalesperson på SL.
Kan SL låta bli att trafikera vägen igen?
– Ja, om det uppstår en situation där väghållaren inte genomför det nödvändiga underhållet så att bussarna inte kan trafikera på ett säkert sätt, då har vi inget annat val än att dra in trafiken på denna sträcka.

Frågan om vem som ska underhålla vägen blir hängande i luften. Kommunen anser att det inte är deras ansvar, då vägen går på privat mark. De privata ägarna som ”bör” tycks inte ha intresse av att underhålla den och SL som trafikerar vägen lagar inga trasiga vägar. Men det kan ju inte vara rätt att en privatperson ska rycka ut och gratis fylla igen hål som någon annan har ansvar för?

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *