Bygget av nya Tärningen i centrum försenat

Bygget av nya Tärningen i centrum försenat

FÖRTÄTNING. Med det nya bygget blir det färre öppna ytor i Vallentuna centrum och fler bostäder.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Klädbutiken Max Fashion får förlängt kontrakt – gör nysatsning på annat koncept

Om bara någon månad skulle ett nytt hyreshus ha börjat byggas mitt i Vallentuna centrum. Men bygget är försenat. Tidigast efter sommaren kan det starta.

Det gör att klädesbutiken Max Fashion, som skulle ha stängt igen sista mars, tills vidare kommer att finnas kvar, men med ett nytt koncept.

Redan 2012 antogs en detaljplan för Vallentuna centrum. Det är detaljplanen som styr vad som får byggas inom ett område. Sedan dess har bland annat torget byggts om och Banvägen som går längs med Roslagsbanan, fått ett ansiktslyft. Här finns också marken mellan Max Fashion och Stenugnsbageriet, och det är i den här hörnan som centrumägaren Fastpartner har byggrätt och planerar uppföra ett nytt hus.
– Det blir fem våningar med garage under mark. Fyra våningar med hyreslägenheter är tanken och kommersiella lokaler i bottenplan. Det är jättekul. Det är inte så många nya byggen i Vallentuna centrum, säger Marie Grönquist, områdeschef på Fastpartner.

När bygget av det nya huset kan starta, vet hon inte. Men hon berättar att ansökan om bygglov är inlämnad till kommunen och att dialog pågår.
– Vi vill sätta i gång och bygga så snart som möjligt, säger Marie Grönquist.

Tog över rivningskontrakt
Förberedelser pågår för att kunna starta bygget.
Precis bredvid området där det nya huset ska uppföras ligger butiken Max Fashion. Nu har de total utförsäljning, eftersom butiken ska upphöra. Ägaren, Pelle Neugebauer, som har flera liknande butiker i sitt företag Max Collection, berättar:
– När vi köpte bolaget för cirka ett år sedan och de hade hyreskontrakt här, visste vi att det var ett rivningskontrakt. Fastpartner sa att de skulle ha lokalen till logistiken när de skulle bygga, så vi visste att vi inte skulle vara kvar i Vallentuna. Eftersom de skulle komma i gång ganska snart med bygget bestämde vi oss för att stänga ner. Men nu verkar det vara lite fördröjning med bygget, så vi kanske kan bli kvar på något sätt.

Förlängt hyresavtal
Dagen efter vårt samtal får Vallentuna Nya ett meddelande från Fastpartner. En överenskommelse har gjorts med Max Fashion om förlängning av avtalet på obestämd tid. ”Tills vi sätter i gång med byggnationen av den nya fastigheten.”
– Ja, det blev förlängt i sista stund, bekräftar Pelle Neugebauer. Vi kommer att starta om, med samma personal och i samma lokal, i lite annorlunda skepnad. Det blir lite mer lågprisbetonat, men prisvärt, inget skräp utan bra modemärken som vi tror attraherar en ganska bred publik. Vi får positiva signaler från Vallentuna, att det är bra handel. Slår den här satsningen igenom, då blir vi kvar.
I en annan lokal i så fall?
– Ja, slår det väl ut, då letar vi lokal när de ska bygga och det verkar ju finnas ganska många tomma lokaler.

När öppnar det nya konceptet?
– Det blir lagom till lönehelgen 25-26 mars.

Försenad byggstart
Så medan Fastpartner står och stampar, och helst hade velat dra igång bygget av nya Tärningen som huset kallas, redan om någon månad eftersom Max Fashion var på väg att flytta ut, så har nu kontraktet med Max Fashion istället förlängts. Och något bygglov, som måste till för att huset kan börja byggas, är ännu inte i sikte. Frågan är varför det dröjer?
– Ansökan har lämnats in och anses inte vara komplett. En begäran om komplettering har skickats och vi har inte erhållit något svar, berättar Senad Glamocak, bygglovschef på Vallentuna kommun.

När väntas ett beslut?
– Ärendet är inte komplett. Det går inte att fatta beslut i ärendet än. Har inte fått någon information om när sökande kommer att lämna in kompletteringar.
Har kommunen några särskilda synpunkter på bygget som man önskar att Fastpartner beaktar?
– Nej, vi har inte några ”särskilda synpunkter”. Förslaget klarar inte lagstadgade krav enligt BBR, (Boverkets byggregler, red anm). Förslaget följer inte heller gällande detaljplan.

När Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner, får höra att ansökan om bygglov först måste kompletteras innan beslut kan fattas, säger han:
– Ja, det är så det ser ut. Vi vill bygga ett hus på torget och har sökt bygglov för det. Sedan är det alltid en resa innan man kan sätta i gång. Det kommer bli ett lyft för Vallentuna centrum och bra för centrumet med en byggnad där. Det ramar in torget.

När tror du att ni kan börja bygga?
– Vi hade planerat att starta bygget innan sommaren, men det är osannolikt nu. Det kommer inte att bli möjligt. Vi kan inte handla upp byggprojektet innan det beviljas, säger Patrik Arnqvist.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *