Byggstart nästa vår för omtvistade Kristineberg

Byggstart nästa vår för omtvistade Kristineberg

LUMMIGT OMRÅDE. Tanken är att radhusen i Kristineberg ska smälta in i miljön i Kristinebergsskogen.
Foto: PRESSBILD/TITANIA

”Grannarna har mestadels varit positiva”

Spaden kan sättas i marken i Kristineberg nästa vår – om allt går enligt plan.

Första steget blir att bygga vägar och torg, och första Kristinebergsbon kan flytta in år 2023.

För ca tio år sedan började politiker i Vallentuna planera för ett nytt område söder om Okvista, Kristineberg.
– Det har tagit lång tid innan vi kan börja gräva. Att planlägga ett så här stort område tar lång tid. Beslutet att ta fram och jobba med emiljöprogrammet 2016 har senarelagt byggstarten, men har också medfört en bred politisk vilja att bebygga området.
–Tidigare var Miljöpartiet och Socialdemokraterna emot, men i och med att miljöprogrammet togs fram och beslutades har de också ställt sig bakom att bygga. Så klart är det också alliansens önskemål att ha miljöfokus, säger Lovisa Hallin, projektchef.

KOLL PÅ BYGGET. Lovisa Hallin är projektchef för Kristineberg.
Foto: PRESSBILD

I dagsläget har kommunstyrelsen antagit detaljplanen för den första etappen av Kristineberg, och i september ska den tas upp i kommunfullmäktige. Förutsatt att planen går igenom, och att ingen överklagar, kan gator och torg börja byggas våren 2021.

– Om det blir överklaganden är svårt att säga, men oftast är det grannar som överklagar, och i det här fallet har grannarna varit mestadels positiva, säger Lovisa Hallin.
Klagomål som kommit in har handlat om att det är fel att bygga i skogsmark.

– Det är klart att bygger man i en skog så försvinner en del av den. Men vi bevarar den allra finaste skogen och öppnar upp skogen som är kvar, så ur ett socialt hållbarhetsperspektiv ökar de parametrarna. Vi bygger varligt och behåller stora delar av hällmarkerna. Dessutom öppnar vi upp Kristineberg för oss andra Vallentunabor och det tycker jag är roligt inte bara som tjänsteman utan även som kommuninvånare, säger Lovisa Hallin.

En faktor som gör att skogen blir mer tillgänglig är att det planeras för en ny passage över Arningeleden i en av de senare etapperna.
– Det blir fokus på rekreation, tanken är att rusta upp Gävsjön och göra motionsspår. Även naturstigar är planerade och en anslutning till Roslagsleden. Plus gång- och cykelvägar.
Ett problem för området har varit att SL uttalat sig negativt om chansen att få buss dit.
– Men vi har mer eller mindre fått löfte om att få in en buss. Det är bärande ur hållbarhetsperspektiv för att minska bilberoendet.

Dela artikeln här:

Hege Hellström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *