Dags för dos tre för allt fler

Dags för dos tre för allt fler

BOOST. En tredje spruta vaccin ska ”boosta” antikroppar mot Covid -19.
Foto: ADOBE

Alla äldre vid särskilt boende som tackat ja har fått en tredje dos – nu är det personalens tur

Smittspridningen av covid -19 har ökat de senaste veckorna och Folkhälsomyndigheten talar om att vi är inne i en fjärde våg. Men färre blir nu riktigt sjuka och ännu färre avlider, jämfört med tidigare toppar av smittan. Den höga vaccinationsgraden är orsaken.

Nu ges också en tredje dos av vaccinet till de äldre. Samtidigt som vaccinationen av åldersgruppen 12-15 år har startat på skolorna.

Enligt Region Stockholm har nu alla äldre som tackat ja till vaccin och som bor på särskilt boende för äldre, Säbo, fått sin påfyllnadsdos. Det handlar om 13000 personer i regionen.

–I Vallentuna har alla boende på Säbo som fick erbjudande om dos tre tackat ja till det, berättar Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vallentuna kommun.

För att få påfyllnadsdosen ska det ha gått minst sex månader efter att man fått sin andra dos.

–Det betyder att de boende får sin tredje dos när det är dags. Bor man på Säbo så följs det upp och man blir erbjuden dos tre när det har gått minst 6 månader sedan andra dosen, säger Elvira Avdic.

Enligt den senaste uppdateringen finns inga konstaterade covidfall på Vallentunas särskilda boende eller inom hemtjänsten.

Sedan 27 oktober är det också möjligt för alla över 65 år att boka en påfyllnadsdos.
–De kan välja att gå till de drop-in-mottagningar som finns, eller boka tid på samma sätt som för den första eller andra dosen, till exempel via appen Alltid öppet. Möjligheterna att få en tid snabbt är störst på vaccinationsmottagningarna, säger Elvira Avdic.

Nästan alla äldre
I dagarna blev det klart att det nu också är möjligt för vård- och omsorgspersonal som arbetar på ett särskilt boende för äldre, inom hemtjänsten eller inom hemsjukvården, att fylla på med en tredje dos.

–De inom LSS har ännu inte erbjudits en påfyllnadsdos. Det är regionen som styr när det blir, efter Folkhälsomyndighetens rekommendation, förklarar Elvira Avdic.
Fram till vecka 43 hade 86 procent av alla Vallentunabor födda 2005 eller tidigare fått minst en dos vaccin. 81 procent hade fått två doser. I åldersgruppen 70 år och äldre har 95 procent av Vallentunaborna fått minst en dos vaccin.

Vaccineringen av barn mellan 12 och 15 år har precis påbörjats på Vallentunas skolor. Det finns ännu inga siffror på kommunnivå för denna grupp men i Stockholms län har 24 procent hittills fått en dos.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *