De kan ta över efter Jaana

De kan ta över efter Jaana

LÄMNAR KOMMUNHUSET. Efter elva pår har Jaana Tilles valt att lämna över ansvaret som oppositionsråd till någon annan i partiet.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Beslut om vem som blir nästa oppositionsråd tas före 6:e maj

I helgen höll Socialdemokratiska partiet i Vallentuna årsmöte och då hade medlemmarna chans att föreslå vem som ska överta ansvaret efter Jaana Tilles.

Sossarnas föreningsordförande, Jerri Bergström, beskriver hur processen går till.
–Det blir ett ovanligt snabbt beslut för oss. Vi har en ganska omständlig process annars, jämfört med andra partier. Här får alla medlemmar lämna in förslag på kandidater, och sedan plockar en valkommitté fram ett namn från det. Därefter röstar medlemmarna igen, och de kan välja någon av de andra som nominerats.

Flera av medlemmarna inom det lokala partiet säger att de står till förfogande.
–Vi inom Socialdemokraterna har haft en historia att vara hemliga, men blivit bättre och bättre på öppenhet – både på riksnivå och framförallt ute i kommunerna.

–På årsmötet satte vi ihop valkommittén som får in alla namn, och sedan lägger de fram ett förslag som alla får rösta på. Alla som blir nominerade kan väljas, och även om kommittén lägger fram ett namnförslag kan medlemmarna välja annorlunda.

Hon vill inte ta över
Spekulationer pågår om vem som kan bli nästa oppositionsråd. De yngre stjärnskotten i partiet, Gustav Elfström eller David Thell har nämnts som möjliga efterträdare, men även föreningsordförande Jerri Bergström. En som däremot är klar på att hon inte vill ta över ansvaret är Anna-Maria Boström.
–-Nej, jag är inte intresserad av bli politiker på heltid. Jag vill kunna ha kvar mitt jobb med äldre samtidigt som jag fortsätter med politik, särskilt äldre och funktionshinderfrågor. Det var bland annat därför jag valde att sluta som samordnare för Träffpunkten för att istället jobba i Täby, det var svårt att ha en sådan position inom kommunen och samtidigt arbeta med de frågorna politiskt.

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *