De misstänks för att mjölka Vallentuna kommun på pengar

De misstänks för att mjölka Vallentuna kommun på pengar

Foto: ADOBE

Patent och marknadsdomstolen kräver att Arla Foods AB ska betala 1,3 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Anledningen var att en samordnad ramavtalsupphandling från 2016, där bland annat Vallentuna kommun var inblandade tillsammans med flertalet andra kommuner och aktiebolag, ska ha föregåtts av informationsutbyte mellan de två företag som slutligen lämnade anbud på upphandlingen.
Företagen det handlade om var Arla Foods AB och Centrala Partihallen.

En del av kontakten mellan de två parterna var nödvändig då Arla skulle agera underleverantör till Centrala Partihallen i upphandlingen, men kontakten företagen emellan misstänks även ha innefattat informationsutbyte som inte kan motiveras av den relationen och Konkurrensverket påpekar enligt en dom i Stockholms tingsrätt att syftet snarare var att begränsa konkurrensen på ett märkbart sätt.

Informationen som delades mellan parterna var bland annat anbudspriset och om parametrar kring det pris som anbuden skulle utvärderas utifrån.

Utbytet av information innebar enligt domstolen att riskerna med anbudskonkurrens reducerades och utmynnade i konkurrensvillkor som inte motsvarar de normala.
Arla har genom sin eftergift-ansökan varit det första företaget att anmäla överträdelsen till Konkurrensverket och anmälan innehöll sådana uppgifter att Konkurrensverket först genom dessa hade tillräckligt med underlag för att kartlägga att överträdelse förekommit och för att kunna ingripa mot detta.

Arla har i väsentlig mån underlättat utredningen av överträdelsen. Konkurrensverket menar därmed på att överträdelsen har skett antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Slutligen har Arla valt att bestrida Konkurrensverkets yrkande. Arla har även yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Dela artikeln här:

Daniel Bergholm

Född och uppväxt i Vallentuna, men som journalist måste man ju bo på söder. Stort sportintresse men även engagerad i samhällsfrågor i övrigt. Kan idag erkänna att några äpplen pallats runt Ekebydalsområdet som liten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *