De tar strid för sin bastu i Vallentuna

De tar strid för sin bastu i Vallentuna

LÅNG VÄNTETID. Rudolf och Rauha Karlsson har fått vänta väldigt länge på besked från länsstyrelsen i Stockholm.
Foto: CENTRUM FÖR RÄTTVISA

Stämmer staten – fallet kan bli vägledande för andra

Är det okej att bygga en bastu på tomten? Ja, sade Vallentuna kommun. Men länsstyrelsen lät ärendet ligga i tre års tid. Nu stämmer husägarna staten på grund av den långa handläggningstiden.

Rauha och Rudolf Karlsson ansökte om strandskyddsdispens för att bygga en liten bastu vid sitt fritidshus i Vallentuna. Kommunen sade ja, men efter att länsstyrelsen i Stockholm bestämt sig för att granska ärendet blev det liggande i närmare tre års tid. Med hjälp av Centrum för rättvisa, som värnar enskildas rättigheter, stämmer nu paret staten i ett fall som kan bli vägledande för andra.

– Tanken har varit att flytta vår bastu till ett nytt hus för att få fler sovplatser till våra barn och barnbarn och det är tröttsamt att behöva vänta så länge på besked, särskilt som vi också blir äldre, säger Rauha Karlsson i ett pressmeddelande.

För att få bygga på en fastighet som ligger nära vattnet behövs dispens från strandskyddet. Frågan prövas av kommunen men sedan 2009 finns det en möjlighet för länsstyrelserna att på eget initiativ granska och överpröva beslut om strandskyddsdispens.
– Det har varit väldigt stora problem hos just länsstyrelsen i Stockholm med mycket långa handläggningstider. Det är inte ovanligt med tre år eller längre, något som uppmärksammats av Justitieombudsmannen, säger Rikard Samuelsson, jurist på Centrum för rättvisa, till Vallentuna Nya.

Han menar att de långa handläggningstiderna är ett problem på ett principiellt plan.
– När beslut som folk är beroende av tar så lång tid hänger det i luften om man ska få bygga eller inte, och det ställer till det för enskilda, säger Rikard Samuelsson.

Ett starkt case
Staten har hittills motsatt sig att betala ut skadestånd till enskilda som har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer nu Rauha och Rudolf Karlsson staten för att få frågan prövad i domstol.
– Här har vi en tydlig rättssäkerhetsaspekt. Beslut som människor är beroende av kan inte ta hur lång tid som helst. Vi tycker att vi har ett starkt case och hoppas att domstolen ska slå fast att de har rätt till skadestånd för den långs handläggningen, säger Rikard Samuelsson.

Själva grundfrågan – får paret bygga en bastu eller ej – fick till sist nej av länsstyrelsen. Frågan är överklagad och ligger nu hos Mark- och miljödomstolen.
– Det är inte avgjort än, men jag tror att paret har ganska goda chanser att vinna, säger Rikard Samuelsson.
Det hela handlar i grund och botten om allmänheten ska ha tillgång till strandlinjen, men Rikard Samuelsson menar att tillgängligheten redan är begränsad.
– Platsen är redan i anspråkstagen, det finns ganska många byggnader där.

Dela artikeln här:

Hege Hellström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *