Depån i Molnby ger nya tågtider

Depån i Molnby ger nya tågtider

Foto: Roffe Andersson

Flytten från Stockholm – ett lyft för Vallentuna

Depån i Molnby ska stå klar i höst. Härifrån kommer Roslagsbanans 22 nya tågset med tre vagnar vardera underhållas.

Bygget av den nya tågdepån i Molnby kommer givetvis medföra fler arbetstillfällen i Vallentuna. Samtidigt flyttas fokus på Roslagsbanan från Stockholm Östra till Vallentuna.

Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M) ser flera fördelar med att depån byggs just i Vallentuna.
_ Bygget har en enorm betydelse, förutom fler arbetstillfällen så blir den en viktig knutpunkt i hela systemet. Vilket är bra när vi planerar en förgrening till Arlanda.
Region Stockholm skriver på sin webbplats att: ” Med nya tåg, fler sträckor med dubbelspår och höjd säkerhet, bullerskydd samt en depå där de nya tågen kan städas och underhållas finns förutsättningar för tätare trafik utan störningar.”

Med dubbelspårsutbyggnad på vissa delar av Roslagsbanan kommer turtätheten att kunna ökas, exakt hur mycket är ännu oklart.

Foto: Roffe Andersson

I år påbörjas arbetet med att bygga dubbelspår. 5 april-7 november och juni-oktober 2021 stängs tågsträckan Täby Kyrkby-Kårsta av för tågtrafik.

Då byggs dubbelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund. Det görs även arbeten norr om Vallentuna, bland annat plattformsarbeten i Ormsta och Lindholmen. Samtidigt ska flera korsningar göras säkrare. Avstängningen innebär att tågtrafiken ersätts med buss mellan Kårsta och Täby kyrkby.

Fram till att allt står klart år 2024 kommer det att bli en prövningens tid för pendlaren.

Trafikverket flaggar för att vägarna kommer att få en ökad trafikbelastning när Roslagsbanan byggs om. Detta dels för att fler kommer att åka bil men också för att ersättningstrafik belastar trafiksystemet.
Den nya tågseten kommer att kunna ta 300 resenärer per gång, varav 150 kommer att ha sittplats. Fördelen med detta är att det kommer att bli bättre plats för bland annat rullstolar och rullatorer samt barnvagnar. En nyhet för pendlarna är att det kommer att finnas drygt 40 eluttag per tåg, för de som exempelvis behöver ladda dator eller mobil.
Frågan är om den tidigare inmutningen av särskilda sittplatser varje morgon kommer att bytas mot särskilda laddplatser.

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *