Förslaget om att flytta barnen från landet kritiseras

Förslaget om att flytta barnen från landet kritiseras

KRITISKA MOT FÖRSLAG. Gillar inte tanken på att sjätteklassare ska pendla till skolan.
Foto: HEGE HELLSTRÖM

Nu riktas skarp kritik mot kommunens sätt att utreda frågan om att skicka barn från landet till skolor i Vallentuna centrum. Långa resvägar och en risk för flera skolbyten är några av orosmomenten.

Förslaget att skicka alla sjätteklassare på landet till centrum innebär många nackdelar, enligt Mikaela Ödlund Löfström, ordförande i föräldraföreningen på Gustav Vasa-skolan i Lindholmen.
– Många barn måste åka kommunalt till skolan och de får då både längre restid och en osäkrare skolväg. Det kan bli restider upp mot 45 minuter med dagens SL-tabell, som dessutom matchar dåligt med när skolan börjar på morgonen, säger Mikaela Ödlund Löfström.

En nackdel är också att det för en del barn kan innebära två skolbyten på två år. Den som skickas till Hjälmstaskolan i sexan kan ha valt en annan skola för sjuan.
– Det är också ett fritt skolval, så om det inte finns plats där man vill gå i sexan kan man komma in där i sjuan, och då blir det också ett extra skolbyte, säger Mikaela Ödlund Löfström.

Hon tycker att det rimmar illa mellan ord och handling i kommunen när det gäller att det ska gå att leva på landsbygden.
– Det pratas om en levande landsbygd men sedan kommer sådana här förslag. Kommunen menar att denna omorganisation är en långsiktig lösning samtidigt som kommunen planerar för att både Lindholmen och Kårsta ska växa, vilket innebär att behovet av en nära skola ökar ytterligare.

Även när det handlar om att värna barnen och deras bästa finns en skevhet, menar Mikaela Ödlund Löfström.
– I den utredning som kommunen gjort står det att närhet till skolan och kontinuitet är viktigt. Men det finns ingen omtanke om de här barnen, och barnen är kommunens viktigaste invånare.
Ytterligare en punkt på listan över kritik är hur förslaget tagits fram – nämligen utan att vare sig elever eller föräldrar fått säga sitt.
– Och när det var samråd var inte en enda representant från kommunen med. Det var rektorn som läste upp ett brev från kommunen.

Vill inte ha barnen i centrum
Den namnlista som skapats har i skrivande läge fått 200 underskrifter på tre dagar.
– Många som kommenterar skriver saker som ”låt barnen vara barn, låt dem inte bli tonåringar för fort”.

Hela saken känns som en ekonomisk fråga, där barnens bästa inte får vara med, menar Mikaela Ödlund Löfström.
– Kommunens och skolans ekonomi är självklart väldigt viktig, men man får inte tappa bort barnperspektivet i detta.

Tina Lindqvist är en annan förälder som är missnöjd med förslaget. Hon har sina barn på Karbyskolan, där både årskurs sex och hela högstadiet ska tas bort enligt förslaget.
– Vi kikade runt på alla aktuella skolor i den här frågan. Vi fick bäst känsla i Karby och ett stort plus var just att de hade klasser ändå upp i nian. Jag tycker att det är sorgligt att man vill stänga ner och att alla barnen tvingas att få långa resvägar till skolan, vilket många redan har, och nu blir det ännu längre. Att alla ska klumpas ihop för att kommunen anser att det är lättast och mest ekonomiskt. Men vad kommer inte alla resor kosta för kommunen i form av busskort, skriver Tina Lindqvist i ett sms till Vallentuna Nya.

Hon vill ogärna ha barnen i Vallentuna centrum.
– Jag har dem mycket hellre ute i Karby där det är en stark gemenskap barn och lärare emellan, där alla känner alla. Vi borde själva få välja var vi vill ha barnen, inte bli tvingade till att klumpa ihop dem, skriver Tina Lindqvist.

Dela artikeln här:

Hege Hellström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *