Framtiden för Ormstaskolans tomt klar – ny skola och radhus

Framtiden för Ormstaskolans tomt klar – ny skola och radhus

NÄSTAN ÖDE. Det är inte mycket kvar på platsen efter branden i Ormstaskolan för några år sedan. Nu finns nya planer för den.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Vad som ska hända med tomten där Ormstaskolan tidigare låg har varit en öppen fråga. Men nu är det bestämt.

I framtiden ska en ny skola kunna byggas där, men det blir också möjligt att uppföra ett tiotal radhus.

I augusti 2019 invigdes Hagaskolan och då flyttade eleverna från Ormstaskolan dit. På Ormstaskolans tomt finns nu bara idrottshallen kvar. De tillfälliga paviljongerna, som funnits där sedan delar av Ormstaskolan brann ner till grunden år 2014, är inte heller kvar.

Under 2020 har förvaltningarna för samhällsbyggnad och barn och ungdom tagit fram en förstudie för hur Ormstaskolans tomt ska användas i framtiden.
– Frågan har ställts, kommer det att finnas ett behov av en skola där, och svaret blev ja. När Vallentuna växer kommer behovet av en ny skola att finnas, sedan kan behovet uppkomma snart, eller långt fram i tiden, beroende på olika scenarion, säger Olle Nordberg, kommunens projektchef för centrala Vallentuna.

Skyddsrum
I förstudien slår man fast att tomten där Ormstaskolan funnits lämpar sig bäst för skolverksamhet och att den ska reserveras för det, tills den dag det blir aktuellt.

”En etablering av en grundskola om cirka 500 elever bedöms täcka framtida behov”, står det i förstudien och att ”Utifrån ett valfrihetsperspektiv är en etablering av ytterligare en aktör positiv och medför en anpassning av huvudmannaorganisationen.” Förstudien säger också att man samtidigt med att en skola byggs, gärna ser att det uppförs 10-12 radhus på tomten.

Den nuvarande detaljplanen för Ormstaskolans tomt ger klartecken för en ny skolbyggnad, men för att kunna uppföra bostadshus krävs det att detaljplanen ändras.

Oavsett när en ny skola kan tänkas byggas, behöver trafiksituationen runt tomten förbättras och bli mer trafiksäker. Bland annat behöver nya gång- och cykelvägar byggas och det måste vara säkert att lämna och hämta barn. Leveranser av matvaror och hämtning av avfall, måste kunna ske på ett säkert sätt.

Under idrottshallen som står kvar på Ormstaskolans tomt ligger ett skyddsrum och i förstudien konstateras att: ”Detta skyddsrum behöver hanteras vidare i samband med ny detaljplan och ny bebyggelse på platsen.” I förstudien sägs också att sett till liknande projekt i andra kommuner är det troligt att om detta skyddsrum tas bort, har kommunen skyldighet att skapa motsvarande skyddsrumsplatser i närområdet.

Förstudien ska nu tas upp för beslut i kommunstyrelsen. När den fått grönt ljus där kommer den att planeras in som ett kommande projekt för en ny detaljplan med både skolverksamhet och ett tiotal radhus.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *