Fritidspersonal ska utbildas i naturpedagogik

Fritidspersonal ska utbildas i naturpedagogik
A group of small school children with teacher on field trip in nature.

FRILUFTSPEDAGOGIK. Vallentuna har fått statsbidrag för att utveckla naturpadagogik.
Foto: ADOBE

En del av kommunens miljösatsning på friluftsliv och fysisk aktivitet i grundskolan

All fritidspersonal, cirka 120 medarbetare, vid Vallentuna kommuns grundskolor ska vidareutbildas i naturpedagogik. Det står klart sedan kommunen sökt och fått statsbidrag för detta projekt.

–Jag tror att det här är jättebra. Både att man som personal får ökad yrkesglädje, och nya verktyg och infallsvinklar på hur man kan jobba.

Det säger Ann Wahlström, miljöstrateg på Vallentuna kommun och den som har utformat ansökan om kompetensutveckling för fritidspersonalen.

Syftet med projektet är att stärka arbetet med miljö, natur, friluftsliv och fysisk aktivitet i grundskolan, något som också går helt i linje med de mål för miljöarbetet som Vallentuna kommun satt upp.

I oktober 2019 antog kommunen en ny miljö- och klimatstrategi. Då fick också kommunens tio fritidshem ett särskilt miljöuppdrag. Alla fritidshem har till exempel utrustats med ”miljökistor” med laborativt material och förslag på utflykter som man kan göra i närmiljön.

Kompetensutvecklingen i natur- och utomhuspedagogik blir en ytterligare satsning. Utbildningen, som är tänkt att ske under två halvdagar, eller en heldag, vid terminens slut ska visa på närmiljöns möjligheter, uppmuntra till friluftsliv och ge kunskap om naturen.

–Studier visar att barn som leker och vistas i naturen före elva års ålder får en ökad miljömedvetenhet. Att vistas i naturen nära bostaden, eller skolan, gör också att man får bättre kännedom om sin hemmiljö och det ger en ökad trygghetskänsla, säger Ann Wahlström.

Sedan 2018 finns en ny läroplan för fritidshemmen. Den säger att fritids, precis som skolan, ska bedriva en pedagogisk verksamhet för barnen.

–Vi har haft jätteduktiga fritidshemspedagoger men de har många gånger känt sig ensamma i sin roll och att lärarna inte har förstått deras uppdrag. Med den nya läroplanen har deras roll stärkts, säger Vallentunas skolchef Erika Steorn och fortsätter:

–I vårt miljöarbete i kommunen har vi satt upp flera miljömål. Dessa kommunövergripande mål har vi sedan brutit ner och lyckats göra något konkret av, kopplat mot fritidshemmen. Redan i dag har fritids olika teman runt miljöfrågor, till exempel vatten och ett naturligt nästa steg blir att koppla på friluftsdelen. Vi har många styrkor i vår närmiljö, med Vallentunasjön och naturreservat bland annat, som vi vill utnyttja bättre. Nu förstärks uppdraget med den här kompetensutbildningen för fritidspersonalen, säger Erika Steorn.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *