Gymnasiet möter oro med halvstängning

Gymnasiet möter oro med halvstängning

TUFFT ÅR. Vallentuna gymnasium hade stängt under några veckor i våras och det syntes på resultaten i vissa ämnen att det var en rejäl utmaning.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Eleverna på Vallentuna gymnasium ska studera delvis på distans under de resterande veckorna av terminen. Beslut om detta togs i början på veckan.

Anledningen till den förändrade arbetssituationen beror på att smittspridningen i Sverige och i Vallentuna har ökat kraftigt de senaste veckorna. Skolan skriver på sin hemsida att:
– För att hjälpa till med att begränsa smittspridningen kommer Vallentuna gymnasium från och med 23 november till och med 18 december att ha undervisning delvis på distans.

Skolan förklarar att de elever som är på distans följer sitt schema och har undervisning i realtid via Microsoft Teams. Elever kan fortsätta följa planeringar och återkoppling på resultat i SchoolSoft som tidigare, där även närvaro registreras som vanligt.
Rektor Johan Klintberg hade helst inte velat att eleverna pluggar på distans men har hörsammat att det finns ett behov av detta.

– Vi hade fångat upp signaler om att många är oroliga för smittspridningen, så för lärarnas, elevernas och de anhörigas skull tog vi beslutet.

Men du hade helst velat slippa ta detta beslut?
– Min hållning i frågan var utifrån de resultat vi såg i våras. Jag vill helst ha eleverna på plats i skolan. Nu blev det en kompromiss. Vi såg i våras att vissa ämnen stack ut, exempelvis blev matematik svårt. Dessutom har vi elever som behöver mer stöd i skolan.

LUTTRAD LEDARE. Precis när Johan tyckte att han fått gymnasiet dit han ville så kom pandemin med nya utmaningar.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att varje person, barn eller vuxen, som är sjuk eller visar minsta symtom ska stanna hemma. Efter sjukdom ska både barn och vuxna stanna hemma tills man är helt symtomfri och ytterligare två dagar.

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *