Hagaskolan satsar på heltidsmentorer

Hagaskolan satsar på heltidsmentorer

NYTÄNK. Linda Rainsson, Ulrika Öjerbäck och Carin Thörnqvist samtalar om de nya uppdragen på skolan.
Foto: HEGE HELLSTRÖM

Nu när höstterminen dragit igång på Hagaskolan finns två nyanställda stormentorer på plats.

En av dem är mentor för alla elever i årskurs sju och den andra är mentor för alla elever i årskurs åtta. Och de undervisande lärarna i sjuan och åttan, ja de är just det och ingenting annat, medan mentorskapet nu ligger helt och hållet på stormentorerna Carin Thörnqvist och Ulrika Öjerbäck.
–Som svensklärare och mentor i många år har jag ofta känt att tiden inte riktigt räcker till för något av uppdragen. Det känns fantastiskt att få ägna all tid åt mentorskapet, att hinna se hela eleven. Det händer så mycket i deras liv i högstadiet, säger Carin Thörnqvist, som närmast kommer från Milstensskolan i Täby.

För tre veckor sedan började hon som stormentor för sjuorna, tre klasser med 75-80 elever. Ny som stormentor för åttorna, 80 elever, är Ulrika Öjerbäck, som tidigare haft eleverna i Ormstaskolan. Tillsammans ska de utforma rollen som stormentor, samtidigt som deras uppdrag också är tydligt: De ska följa elevernas kunskapsutveckling och stödja och utveckla deras sociala utveckling. De ska också följa upp elevernas närvaro och kartlägga om något inte fungerar, samt driva och utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolan i nära samarbete med lärare, vårdnadshavare och elevhälsan.

Skapar trygghet
Förutom de 1,5 timmar som de har till mentorstid med varje klass, varje vecka är de mycket tillsammans med eleverna på lektioner och raster, när eleverna roterar och byter klassrum, och kan på så vis identifiera om det händer något särskilt. Och de äter med eleverna för att se vad som händer i matsalen. De kommer också att starta upp ett värdegrundsarbete med eleverna, jobba förebyggande mot mobbning och kränkningar, sådant som kan ske i skolan men också på internet, i spel och sociala medier.

Den första tiden handlar mycket om att bygga relationer.
–På morgnarna möter vi upp eleverna i dörren och säger hej. Då lyser de upp. En sådan enkel sak gör skillnad, säger Carin Thörnqvist.
–Att jag säger till en elev att jag möter upp dig imorgon och att föräldrarna kan kontakta mig och säga att nu kommer ett barn som är lite ledset till skolan, det ger en trygghet för föräldrarna också, säger Ulrika Öjerbäck.

Fångar upp eleven
Idén till att införa stormentorer kommer från biträdande rektor och specialpedagog Linda Rainsson. Hon driver utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med biträdande rektor Åsa Edenfeldt. Förebilden är en skola söder om Stockholm.
–Vi har sneglat på den skolan, men Hagaskolan utformar sin egen variant, säger Linda Rainsson.

Årskurs nio fortsätter med traditionella mentorer, men målet är att ytterligare en stormentor ska anställas nästa läsår, när nya sjuor börjar. Tanken är att Ulrika och Carin fortsätter med sina klasser till och med år nio.

Än så länge ser de enbart fördelar med att vara stormentor åt många elever. Alla elever blir sedda, och alla elever behöver inte lika mycket tid och inte samtidigt.
–Lärarna som undervisar får göra just det, undervisa och åttorna har sagt att det blivit tydligare att lektionerna är lektioner. När man har fem minuter mellan lektioner, då blir det ofta stressigt för en lärare som också är mentor att hinna med att prata med den elev som behöver det. Nu finns vi där och fångar upp eleven, säger Ulrika Öjerbäck.

–När vi nu har all tid till att vara mentor, då ska vi inte missa en enda elev, utan alla ska få den hjälp de behöver för att lyckas. Det finaste är att få vara med när eleverna tar ett steg framåt, att få följa dem, pusha och peppa och finnas där, säger Carin Thörnqvist.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *