Han får unga att välja bort ett liv i kriminalitet

Han får unga att välja bort ett liv i kriminalitet

KOLL PÅ BUSET. Thor Alm vet hur det fungerar när man väljer ett kriminellt liv och han vet hur man tar sig ur det.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Thor Alm har startat ett ideellt företag för att hjälpa unga från att fastna i kriminalitet.

Thor minns tydligt blicken. Den han fick av socialsekreteraren som han mötte i Uppsala. Han gick i tvåan på gymnasiet, hade umgåtts i kriminella kretsar ett antal år. Själv utfört brottsliga handlingar, men förstod någonstans att han var fel ute. Att det inte var en framkomlig väg.

–Jag sa att jag ville jobba inom socialtjänsten med att hjälpa unga i samma situation, ge dem ett alternativ. Då fick jag en blick som sa, det kommer du aldrig att kunna göra.

Han gick tvååriga byggprogrammet på gymnasiet och hade vid den här tiden gjort ganska grova saker. Det var på den tiden när det skedde flera värdetransportrån och Thor Alm var med i ett av dem. Något han i dag är allt annat än stolt över.

Mer hänsynslösa idag
Men det började långt tidigare. Han växte upp i Gottsunda och hade, vad han beskriver som en stökig barndom med två skilda föräldrar och en pappa som var ”relativt frånvarande”.

–Jag sökte mig till vänner istället, till någon jag kunde se upp till och hänga med, berättar Thor Alm.

Det var med sina vänner, i gänget, som han i högstadiet började begå kriminella gärningar i form av inbrott och slagsmål med rivaliserande gäng. Ett tag ”gick det bra”, det vill säga han upptäcktes inte. Men så en dag blev han upptäckt och någonstans där föddes idén till att hjälpa andra unga att lämna den kriminella världen och ett frö till Samsteget skapades. Det ideella företag han idag driver, vid sidan om sitt arbete som socionom i en förortskommun.

–Jag växte upp i ett område med en rätt stark subkultur, som de senaste tio åren har växt sig ännu starkare. Gängen på min tid gick inte på oskyldiga och det var mer snack än verkstad, idag gör man verklighet av det man hotar med. Inbrotten är mer hänsynslösa, det är mer våldsamt. Det finns inga hämningar idag, säger Thor Alm.
Han vet vad han pratar om. Ungdomar han träffar ser inga hinder. Behövs det, så skjuter de.

Också polisen vittnar om att de kriminella gängen inte har tagit någon paus under coronakrisen. Antalet skjutningar har till och med ökat i år, jämfört med 2019. Lika många har dött av skjutningar som förra året, 15 stycken under perioden 1 januari till 15 april, men fler har skadats jämfört med 2019.

Efter att Thor Alm gått ut gymnasiet började han jobba som snickare. Den han jobbade hos var en före detta kriminell, 5-10 år äldre än Thor.

RÄTT SÄTT ATT TÄNKA . Thor lyfter fram att de ungdomar som befinner sig i den kriminella gråzonen behövs i vårt samhälle, de är vår framtid.
Foto: ROFFE ANDERSSON

–Han fick mig att inse att den kriminella vägen är ingen väg att gå, att du tjänar mer på ett hederligt liv än på att begå brott. Eftersom han inte var så mycket äldre än mig blev han en förebild, jag kunde relatera till honom.

Tankarna på att vilja göra något för andra, utsatta unga fanns kvar och växte sig starkare. Efter att ha jobbat några år som snickare sökte han sig till socionomutbildningen och kom in. Han och en kurskamrat med liknande bakgrund blev snabbt vänner.

–Vi kunde relatera till varandras tidigare livsstilar och tillsammans spann vi vidare på idén om att starta något gemensamt, att med vägledning få unga på rätt spår.

De startade Samsteget. Att ta sig fram, tillsammans. Idag jobbar de ideellt med sitt företag, men drömmen är att kunna jobba med det på heltid. Utifrån befintlig forskning har de tagit fram en arbetsmetod för att hjälpa unga i åldern 16-29 år att bryta ett destruktivt mönster och att lämna brottsligheten. Två inslag är särskilt viktiga och genomsyrar metoden. Det ena handlar om ungdomarnas bashälsa.

–Mycket av den psykiska ohälsan grundar sig i en skev dygnstrytm. De här ungdomarna sover och äter på oregelbundna tider. De har inte fått med sig rutiner hemifrån, så det handlar om att börja med det som är basen för ett hälsosamt liv. Det andra handlar om positiva förebilder. Vi låter ungdomarna träffa personer som har tagit sig från en utsatt miljö och lyckats. Vägen till lycka kan se ut på flera sätt och det visar vi dem, berättar Thor Alm.

Behövs i vårt samhälle
De är ofta ute på fältet och jobbar. Ungdomarna når de genom tips de får, utifrån att de själva har ett stort kontaktnät i socioekonomiskt utsatta områden. De flesta som de möter har ingen tillit till myndigheter, varken till polisen eller socialtjänsten eller andra samhällsinsatser. Här kan Samsteget göra skillnad – de kan bemöta de unga på ett annat sätt, i och med sin egen bakgrund och erfarenhet, menar Thor Alm.

–I dag är det mycket av stuprör, polisen och socialtjänsten arbetar var för sig, vilket gör det svårt för individen att hitta rätt. Vårt mål är att dem vi möter ska få kontroll över sin situation och få självinsikt. Vi vill ge dem verktyg för att ta sig vidare och vi tar kontakt med de instanser, till exempel socialtjänsten, som de behöver hjälp ifrån.

–De här ungdomarna behövs i vårt samhälle, de är vår framtid. De ska också jobba och bidra med det de kan, säger Thor Alm engagerat och fortsätter:

–Men visst är det en svår målgrupp och en utmaning. Ungdomarna kan säga, jag är utanför, jag har inget jobb, ingen vill anställa mig och jag tjänar mer pengar på att sälja narkotika än på ett vanligt jobb, varför ska jag avsluta de kriminella åren? Då måste man arbeta med konsekvenstänk, med allt som kan hända om man fortsätter.

På frågan om varför unga människor ger sig in i brottslighet och till exempel rånar andra unga, svarar Thor Alm:

–Det är många orsaker bakom, varför de gör som de gör, till exempel grupptryck och frånvarande föräldrar. Det finns en oroande trend som präglar samhället och där flera fakta spelar in. En starkt rotad subkultur i utsatta områden har de senaste åren vuxit sig starkare och spridit sig till medelklassområden. Trenden har blivit att det är coolt att vara gangster.

Budskapet är inte positivt
Här har svensk hip hop och så kallad gangsterrap stor betydelse, berättar Thor Alm. Musiken har blivit stor för många i samhället, inte bara för en viss grupp. Budskapet de framför är inte positivt. De rappar om våld, skjutvapen och kriminella gäng.

–De som sjunger speglar en verklighet som de själva upplever. Det tar ungdomar efter, oavsett var de kommer ifrån. Trenden är att det är coolare att vara en gangster än en nobody. Det är en negativ trend som växer sig allt starkare om vi inte tar tag i den.

Jobbar med uppföljning
Thor Alm och hans studiekamrat Payam Golshani började forma strukturen för Samsteget för fyra år sedan när de studerade ihop. Idag har Samsteget funnits i ett år.

–Vi har väglett fyra unga som idag har jobb och en av dem studerar. Vi jobbar också med uppföljning och ser att det har gått bra för dem, att de verkar ha brutit med sitt destruktiva mönster. Just nu jobbar vi med en femte ungdom.

Idag är det många som ropar på hårdare tag och skärpta straff för de kriminella, och som även menar att det behövs för att ge brottsoffren upprättelse. Kan du förstå den åsikten?
–Ja, man måste hitta någon form av balans. Diskussionen hamnar ofta i antingen hårdare straff eller förebyggande åtgärder. Vi får självklart inte glömma brottsoffren och det finns organisationer som arbetar med dem. Men om vi kan förebygga en kriminell handling innan den sker, då har vi räddat ett brottsoffer.

MER HÄNG ÄN GÄNG. Enligt polisen finns det inga ungdomsgäng i Vallentuna och våldet i den offentliga miljön är inte så stort.
Foto: OLEG/ Adobe

“Hyfsat lugnt i Vallentuna”
Så arbetar kommunen för att förebygga brott

Våldsbrott bland unga och gängkriminalitet, som socionomen Thor Alm berättar om i artikeln, finns i flera av Sveriges utsatta områden. Ofta i storstädernas förorter. Hur ser det då ut i Vallentuna?

Vallentuna Nya frågade Vallentunas kommunpolis Stefan Dahlgren om hur brottligheten bland unga ser ut här. Han är ansvarig för det strategiska, brottsförebyggande arbetet från polisens sida.

Inte många våldsbrott
–Det är hyfsat lugnt i Vallentuna. Våldet i den offentliga miljön är inte så stort. Det kan vi se i faktiska anmälningar av brott, säger Stefan Dahlgren.

Inte minst i sociala medier tycks det som att den upplevda brottsligheten är större än den faktiska i Vallentuna, varför är det så?
–Ja, så är det. Jag vet inte varför, men över tid har det varit så, att upplevelsen av brott är större än vad den faktiskt är, framför allt i Vallentuna centrum. Men vi har inte många brott av våldskaraktär. Jag brukar fråga dem som säger att det är så, hur menar ni? För det syns inte på siffrorna. Vi har inte så mycket våld och misshandel i Vallentuna.

Kriminella ungdomsgäng, likt dem i vissa socioekonomiskt utsatta områden, finns inte heller Vallentuna.

–Däremot kan det finna en rivalitet kring vem som står för narkotikamarknaden. Men det är inte alls som i Botkyrka till exempel, säger Stefan Dahlgren.

David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna kommun, berättar att kommunen satsar mycket i egen regi på att arbeta förebyggande mot ungdomsbrottslighet, med den typ av insatser som Thor Alms företag Samsteget, som nämns i artikeln här intill, också arbetar med.

Satsar förebyggande
Skulle Vallentuna kunna tänka sig att ta hjälp av ett företag som Samsteget, i detta arbete?

–Som det ser ut idag ser vi inget behov av att anlita ett företag som arbetar med de insatser som Samsteget gör. Skälet är inte att deras insatser är irrelevanta. Det är snarare tvärtom, vilket är anledningen till att vi i Vallentuna har valt att satsa på förebyggande och främjande insatser inom vår egen regi. För de kommuner som ännu inte valt att utveckla det förebyggande arbetet för att möta morgondagens behov är företag som Samsteget ett alternativ att titta närmare på, säger David Gyllenstråle.
En stor del av det förebyggande arbetet i Vallentuna sker inom socialförvaltningens öppenvård, som Erika Nordell är verksamhetschef för. Hon instämmer med kommunpolisen Stefan Dahlgren i att det inte finns den typen av grov kriminalitet och gängbildning i Vallentuna, som man ser i vissa andra förorter.

–Men det finns missbruk och det kryper ner i åldrarna, så vi satsar mycket på att informera föräldrar om vad vi kan erbjuda i förebyggande syfte. Till exempel medverkar vi på föräldramöten där vi informerar skolan om hur man som förälder kan finnas för sina ungdomar. Där informerar vi också om vilka föräldraprogram vi erbjuder. Vi håller även öppenvårdens hemsida uppdaterad.

Vallentuna kommun arbetar också med sociala insatsgrupper, SIG. I detta upplägg arbetar olika professioner, exempelvis polisen, fältare, lärare och socialtjänst och självklart är föräldrarna en viktig del i arbetet runt individen, berättar Erika Nordell.

Arbetet går ut på att vägleda och hjälpa unga som hamnat snett i livet genom samverkan och behandling. Genom samverkan fångar man upp den unga person som påbörjat en brottslig bana eller fastnat i ett missbruk. Målet är att hjälpa individen tillbaka till en välfungerande vardag.

–Socialtjänsten erbjuder strukturerad öppenvård där vi även har behandlingslägenheter att tillgå som en del i en behovsprövad insats. Där möter vi till exempel upp unga vuxna som har hamnat utanför samhället och försöker hitta tillbaka till en vardag i Vallentuna. Det är viktigt att se allt i ett sammanhang, så att vi kan stötta individen och nätverket till det bästa resultatet, säger Erika Nordell.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *