Klart: Riksintresse stoppar Vallentunas byggplaner

Klart: Riksintresse stoppar Vallentunas byggplaner

Foto: ADOBE/Fotomontage: VALLENTUNA NYA

Nu har Trafikverket tagit beslut om ett nytt riksintresseområde för Arlanda flygplats. Det får konsekvenser för Vallentuna.

Området sträcker sig över flera kommuner, däribland Vallentuna och innebär att flera av de områden som var planerade för bostäder, inte längre kan bebyggas.
– Nu måste vi utreda vad det här får för konsekvenser för kommunen långsiktigt, samtidigt som vi på något sätt måste hantera konsekvenserna kortsiktigt också, att vi inte kan fullfölja avtalet i Sverigeförhandlingen, konstaterar Parisa Liljestrand, M, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

I Arlandas riksintresseprecisering finns särskilda områden för lågfartsflyg utpekade där propellerplan ska gå på låg höjd. Eftersom de anses bullra för mycket enligt de bullerkrav som finns, kommer nya bostäder inte att kunna byggas inom dessa områden. Det är just dessa lågfartsområden som påverkar Vallentunas framtida byggande i stor utsträckning.
I Sverigeförhandlingen har Vallentuna och andra norrortskommuner slutit ett avtal med staten om att bygga tusentals nya bostäder, mot att staten är med och finansierar utbyggnaden av Roslagsbanan in till Stockholms city. I och med Trafikverkets beslut kan dock flera av de utlovade bostäderna inte byggas.

Ända sedan Trafikverkets förslag damp ner på kommunens bord i början av hösten 2020, har både tjänstemän och politiker försökt få till möten med Trafikverket och regeringen, men utan resultat.
– Vi har inte hört något från regeringen. De har varken återkopplat eller svarat på de inbjudningar till möten för att diskutera saken som vi har bjudit in till, säger Parisa Liljestrand och fortsätter:
–Vi har förstås synpunkter på processer och tillvägagångsätt. Hur stor påverkan ska sådana här beslut få ha på det kommunala självstyret, i vilken utsträckning ska riksintresse stå över kommunala beslutsprocesser? Men nu har vi först och främst behov av att ta ställning till detta beslut, ägna oss åt att skademinimera. Sedan får vi diskutera det större perspektivet.

”Jättebeklagligt”
Oppositionsrådet Jerri Bergström, S, är inte heller han glad åt Trafikverkets beslut som han menar innebär att stora delar av kommunen beläggs med utvecklingsförbud, och att Vallentuna tätort och Lindholmen inte får växa utanför sina nuvarande gränser.
– För att kunna bygga fler bostäder och kunna hantera Sverigeförhandlingen är en idé att flytta industriområdet i centrala Vallentuna, området vid Teknikvägen där Paragon ligger, till Okvista industriområde. På så vis frigörs mark där vi kan bygga bostäder, säger Jerri Bergström.

Parisa Liljestrand säger att var någonstans bostäder ska byggas, och om översiktsplaner kan behöva göras om, än så länge är för tidigt att svara på. Jerri Bergströms förslag kommenterar hon så här:
– Att flytta ett industriområde är en omständlig process, inte bara att göra. Vi måste ha respekt för de företag som finns där. Näringsliv och företagande är en viktig del för helheten i kommunen, det handlar inte bara om bostäder.

Rami Yones, samhällsplaneringschef på Trafikverket, är nöjd med myndighetens beslut men säger också:
– Det är jättebeklagligt att det finns kommuner som inte kan uppföra det som de vill med sitt planmonopol.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *