Kommunen: ”Det byggs tillräckligt i Vallentuna”

Kommunen: ”Det byggs tillräckligt i Vallentuna”

BYGGBOOM. De nya bostadshusen poppar upp både här och där i Vallentuna.
Foto:ROFFE ANDERSSON

Andelen hyreslägenheter ska öka från 4,5 till 10 procent -planerar för 400 nya bostäder per år

Det råder stor efterfrågan på bostäder i Vallentuna. Åren 2015-2018 byggdes det i snitt 159 nya bostäder per år i kommunen. Detta enligt en bedömning av bostadsmarknaden som länsstyrelsen gjorde 2019.

Men nu ska utbyggnadstakten öka rejält. De kommande tio åren ska det i snitt byggas 400 bostäder varje år, skriver kommunen i sin bostadsprognos.
–Kommunens mål är att det ska finnas en blandning av olika typer av bostäder i olika storlekar, i olika miljöer, och att vi ska skapa bostäder för alla invånare, säger Olle Nordberg, projektchef för centrala Vallentuna.

Åby ängar största projektet
Som en del av Sverigeförhandlingen har Vallentuna kommun åtagit sig att bygga 5650 bostäder fram till år 2035. Sverigeförhandlingen är en överenskommelse mellan staten och storstadskommunerna som innebär att kollektivtrafiken förbättras, dubbelspår byggs på delar av Roslagsbanan till exempel, mot att kommunerna åtar sig att bygga fler bostäder i områden nära kollektivtrafik.
Kommunens långsiktiga mål är 9000 nya bostäder och 7000 nya arbetstillfällen i kommunen, fram till år 2040.

Flera bostadsprojekt är redan igång, där Åby ängar är det största pågående projektet. I maj togs första spadtaget för lägenheter på Gärdesvägen.

Trots en sviktandet konjunktur och coronapandemin, går bostadsbyggandet i Vallentuna fortfarande enligt plan, berättar Olle Nordberg.
–Än så länge ser vi ingen avmattning. Vallentuna är en så pass attraktiv bostadsort, så vi kan fortsätta i den inriktning som politiken valt.
Det som däremot hänt är att de så kallade ledtiderna ökat – det tar längre tid från det att en detaljplan vunnit laga kraft, till dess att byggstart kan ske, vilket beror på att det tar längre tid för byggaktörerna att säkra finansiering. Bankerna kräver högre täckningskrav nu, än tidigare. Det krävs mer förhandsavtal på sålda lägenheter, innan byggaktörerna kan starta. Samtidigt har amorteringskraven ökat för den som tar lån. Det är också detta som gjort att flera aktörer valt att bygga fler hyresrätter, istället för bostadsrätter.

–Enskilda aktörer kan behöva vänta någon månad med att sätta igång, men med tanke på att det tar flera år från att en detaljplan vunnit laga kraft till byggstart och sedan inflyttning, är det fortfarande inom felmarginalen, säger Olle Nordberg.

Fler småhus
De kommande åren planerar kommunen för att det byggs 25 procent äganderätter, alltså friliggande småhus eller radhus, 65 procent bostadsrätter och cirka 10 procent hyresrätter. Det är mer än en fördubbling av antalet hyresrätter som idag ligger på 4,5 procent.
Förutom bostäder för privatpersoner, måste kommunerna också se till att det finns bostäder för bland annat personer med funktionsnedsättning, nyanlända och ensamkommande barn.

Det finns få små lägenheter i Vallentuna, vilket är något som efterfrågas, men det planeras nu för fler. Till exempel ska det byggas cirka 40 studentlägenheter i gula huset, före detta polishuset.
–Enligt reglerna för bullerkrav går det bra att bygga mindre lägenheter i före detta polishuset. Från kommunens håll sa vi att antingen bygger vi små lägenheter här, eller så blir det ett fåtal större så att sovrummen vetter mot innergården, vilket reglerna kräver. Vi valde att bygga många små lägenheter och studentbostäder. Ökar behovet så kommer vi bygga fler studentbostäder, säger Olle Nordberg.

För att se till att det verkligen byggs så många nya bostäder som man vill, planerar kommunen för något fler än vad Sverigeförhandlingen kräver.
–Om flera privata ägare kan få bygga antingen radhus eller friliggande småhus, enligt detaljplanen och då väljer småhus, så faller ett antal bort, därför behöver vi planera för lite mer bostäder.

Är det som byggs i Vallentuna tillräckligt för att möta efterfrågan, räcker det? Kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand, M, säger:
–Ja, jag tror att det räcker. Vi ska växa hållbart. Det är nästan en fördubbling av byggandet jämfört mot tidigare år. Vi kan säkert växa mer, men för oss inom Alliansen är det viktigt att vi har ett utökat byggande samtidigt som vi klarar av att hålla de andra värdena i Vallentuna högt, med gröna ytor, tätortsnära natur och friluftsliv.

Bostäder i Vallentuna
Vallentunas befolkning beräknas öka med cirka 7000 personer till år 2027, vilket följer byggandet i kommunen.

I Vallentuna finns det cirka 13500 bostäder. Cirka 65% är småhus och 35% är lägenheter i flerbostadshus.

Av det totala bostadsbeståndet år 2018 var 33% bostadsrätter och cirka 8% var hyresrätter inklusive bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder, enligt SCB.

Andelen hyresrätter, exklusive specialbostäderna, är 4,5% – de kommande tio åren stiger andelen hyresrätter till 10%.

Stockholms stads bostadsförmedling förmedlar de nya hyreslägenheter som byggs i Vallentuna. År 2014 var kötiden i Vallentuna 8-14 år. Privata hyresvärdar finns också och det kommunala bolaget AB Össebyhus med cirka 100 lägenheter.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *