Kommunen: Ingen större risk för smittspridning på skolor

Kommunen: Ingen större risk för smittspridning på skolor

ÅTERGÅNG. Efter att ha börjat med distansundervisning veckan efter Sportlovet planerar nu skolorna att gå tillbaka till vanlig skolgång. Men bedömningen om läget är olika bland skolorna.
Foto: ADOBE, Foto arkiv: JOCKE LINDEBORG

Veckan efter sportlovet övergick alla kommunala högstadieskolor i Vallentuna till distansundervisning, på grund av oro för ökad smittspridning.

Men den här veckan togs beslutet att eleverna skulle vara på plats i skolan igen. Bedömningen är att ingen större risk för smittspridning finns på skolorna.

De fristående skolorna får själva bestämma hur de lägger upp undervisningen och Vittra Vallentuna är en skola som valt att successivt återgå till närundervisning.
Susanna Falk, utbildningschef i Vallentuna kommun, berättar att inför varje beslut gör rektorerna i de kommunala skolorna en översyn om sjukdomsläget lokalt och eventuell smittspridning inom elevgrupp eller medarbetargrupp.

Olika bedömning
Dessutom tas hänsyn till lokala förutsättningar för att minska trängsel, i vilken grad eleverna åker kollektivt till skolan, samt hur smittspridningen i regionen och i Vallentuna kommun utvecklas.
– Inför övervägandet om när- eller distansundervisning tas dessa faktorer med, men även hur lärare och skolledning bedömer att fjärrundervisningen fungerar för eleverna, säger Susanna Falk.
Huvudmannen för Vittraskolorna har dock gjort en annan bedömning än Vallentuna kommun, vilket gör att Vittra Vallentuna fattat beslut om att även denna vecka, vecka 11, bedriva distansundervisning för eleverna i årskurs 7-9.

Efter det återgår eleverna successivt till undervisning på plats.
– Enligt den plan som ligger nu är vår ambition att återgå till närundervisning för samtliga elever efter påsklovet vecka 14, om inte förutsättningarna ändras och att smittspridningen ökar i regionen eller lokalt på den egna skolan, berättar Elin Möller, rektor för Vittra Vallentuna.
Vad är bakgrunden till att Vittraskolorna fattar ett annat beslut än Vallentuna kommun?
– Bakgrunden ligger i den riskanalys vi har upprättat på vår skola. Den är gjord utifrån den bedömning som Smittskydd Stockholm gick ut med, att rekommendera fjärr-/distansundervisning veckan efter sportlovet för samtliga högstadier i regionen utifrån den omfattande smittspridningen som då skedde, säger Elin Möller och fortsätter:
– För att säkra upp den inkubationstid som finns vid eventuell smitta under sportlovsveckan tog vi beslut om fortsatt fjärrundervisning för årskurs 7-9 även under vecka 11. Vi har även fått information om att ett fåtal elever i högstadiet har bekräftad covid-19 under början av vecka 10. Det förstärkte vårt beslut om att förlänga fjärrundervisning ytterligare en vecka för att bryta eventuella smittkedjor.

Litar på att det funkar
Under hela perioden som skolan ställt om till distansundervisning för högstadieeleverna, har elever med behov av särskilt stöd fått undervisning på plats i skolan.
– Det kan vara elever som har svårigheter kunskapsmässigt, men även de elever som behöver stöd och hjälp i att komma igång med uppgifter, följa med i undervisningen som sker digitalt och hålla fokus på rätt saker.

– Eftersom vi systematiskt följer upp alla elever och har individuella anpassningar känner jag mig trygg med elevernas kunskapsinhämtning även under en tillfällig distansundervisning, säger Elin Möller.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *