Kry tar över Helsa vårdcentral

Kry tar över Helsa vårdcentral

KRY TAR ÖVER. Kry har köpt upp vårdföretaget Helsa. Utvecklingen av arbetssätt mellan Kry och Helsa kommer att ske stegvis för att öka synergin mellan digitala vårdmöten och fysiska besök.
Foto: PRESSBILD

Digitala vårdföretaget satsar på verkliga möten med patienter

Den 1 september tog Kry över ägandet av vårdföretaget Helsa, som har 14 vårdcentraler runtom i Sverige – däribland Helsa vårdcentral i Vallentuna.

Samtidigt öppnade Kry sina första två, egna vårdcentraler i Stockholm city. Genom att gå från att enbart vara ett digitalt vårdföretag, med appen Kry, till att också ta emot patienter fysiskt på vårdcentral vill Kry öka tillgängligheten för patienterna.
– Vi ser gärna att patienten börjar i appen och sedan, om vi inte kan hjälpa patienten digitalt och det utifrån medicinsk synvinkel bedöms som lämpligt, så kan man bli inbokad till ett fysiskt möte inom 24 timmar på någon av våra vårdcentraler, säger Nadine Gerson Flam som är Krys regionchef i Stockholm.

För de Helsa-vårdcentraler som Kry tagit över, råder dock ett litet annat läge. Åtminstone till att börja med.
– Vi och Helsa ska arbeta tillsammans. Vi ser fram emot att samarbeta med personalen och att integrera vårt arbetssätt. Fram tills dess att vi har utvecklat ett gemensamt arbetssätt löper Helsas arbete på som vanligt.

Så är man listad på Helsa vårdcentral i Vallentuna kan man fortfarande få ett fysiskt möte där, om man inte vill använda Kry-appen och börja med ett digitalt möte?
– Innan integrationen är klar finns det vissa skillnader mellan Kry-vårdcentralerna och Helsa-vårdcentralerna som vi förvärvat i till exempel Vallentuna. Man kan ringa sin Helsa vårdcentral precis som vanligt. Så småningom kommer de att börja använda Kry-appen. Men patienterna behöver inte göra något annorlunda nu och alla kommer att få information om det blir förändringar.

Följer rekommendationer
Kry grundades 2015. Det har tidigare riktats viss kritik mot Kry, bland annat att personalen inte skulle vara tillräckligt kompetent, men detta tillbakavisar Nadine Gerson Flam.
–All personal är legitimerade, våra läkare, sjuksköterskor och psykologer. Vi har hårda kvalitetskrav, vi granskar verksamheten, gör noggranna stickprov och ser till att verksamheten är kvalitetssäkrad.

Kry har också fått kritik för att det hänt att man förnyat recept på tillfälliga antibiotikakurer direkt via appen, utan att ha träffat personen ifråga fysiskt. Om detta säger Nadine Gerson Flam:
–Nu är jag inte själv medicinskt utbildad, men förskrivning av antibiotika beror helt på sjukdomsfallet. Vi följer de nationella kriterier som finns. Säger dessa att det inte går bra att förlänga ett recept, så gör vi inte det. Nationella uppföljningar visar att vi ligger i linje med rekommendationerna Strama satt upp.

Strama är ett frivilligt nätverk med syftet att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier till, och inom, Sverige.

Det här med digitala videomöten via en app, är det inte svårt att tolka patienter via video och inte träffa dem i verkligheten?
–Det är inget vi upplever som ett problem. Tekniken har kommit otroligt långt och väldigt många vårdcentraler erbjuder digitala besök, inte minst nu under coronapandemin. Vi frågar också alltid våra patienter om de är nöjda och de ger oss ett högt betyg när det gäller nöjdhet, säger Nadine Gerson Flam.

I och med att Kry etablerar fysiska vårdcentraler kommer man att ersättas ekonomiskt likt alla andra vårdcentraler i regionen. Patientavgiften blir 200 kronor för ett läkarbesök och 100 kronor för ett sjuksköterskebesök.

Detta är Kry
Kry startade 2015 som en digital vårdgivare i primärvården. Via videosamtal i Krys app får patienten samtala med läkare, sjuksköterska eller psykolog.

Företaget är enligt de själva Europas största digitala vårdgivare och finns även i England, Norge, Frankrike och Tyskland.

1 september tog Kry över vårdföretaget Helsas 14 vårdcentraler i bland annat Vallentuna. Innan dess hade man tagit över ett par vårdcentraler i Skåne och Södermanland.

1 september öppnades de första egna vårdcentralerna i Stockholm city.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *