Kyrkan förbereder val i höst

Kyrkan förbereder val i höst

KOLL PÅ KYRKOFULLMÄKTIGE. Charlotte Jigin, sekreterare i kyrkans valnämnd i Vallentuna kyrkofullmäktige.
Foto: ROFFE ANDERSSON

”Viktigt att rösta i valet för att påverka vad som sker med kyrkans lokaler”

Det bortglömda valet. Så brukar kyrkovalet kallas ibland. Valet sker vart fjärde år och den 19 september är det dags igen.

Då sker val på tre nivåer, till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

Kyrkovalet brukar bara locka omkring 15 procent av de 5 miljoner som är medlemmar i kyrkan och har möjlighet att göra sin röst hörd. Men i förra valet, 2017, steg valdeltagande till 20 procent. Valen till kyrkofullmäktige i Vallentuna församling och Össeby församling var inget undantag. Här gick ungefär 22 procent till val.

En stor anledning till det ökade intresset i valet 2017 stavas Sverigedemokraterna. De gjorde en storsatsning för att komma in i de olika politiska församlingarna och gick också starkt framåt.
– De fick folk att gå och rösta, antingen för att rösta på dem, eller för att rösta på andra alternativ så att de inte skulle få så många röster. På många ställen där de kommit in gapar stolarna tomma, för att de saknar tillräckligt med representanter, berättar Charlotte Jigin som är sekreterare i kyrkans valnämnd i Vallentuna kyrkofullmäktige.

Säkrade lokaler
Hur valdeltagandet blir i år återstår att se. Den här gången sker det samtidigt som en pandemi och förberedelserna för att coronasäkra valet är i full gång. Läget kan vara bättre i höst, men för säkerhets skull har det nationella valkansliet tagit höjd för att smittspridningen kan se ut som den gjort nu under våren.

– Vi kommer troligen ha plexiglas för de som sitter och tar emot valsedlar. Mycket handsprit kommer finnas och munskydd för dem som vill. Vallokalerna ska ha utökade öpettider under valdagen och vi ska ha flera valförrättare, för att se till att avstånd hålls, berättar Charlotte Jigin.

Nomineringsgrupper
I kyrkovalet kallas de som deltar inte för partier, utan för nomineringsgrupper. I Vallentuna kyrkofullmäktige är sedan många år tre nomineringsgrupper representerade: Socialdemokraterna, som fick 6 mandat i valet 2017, Centerpartiet, 4 och Hembygdens kyrka i Vallentuna församling med 12 mandat. För första gången valdes också Sverigedemokraterna in med 3 mandat.

I Össeby församling, som är en mindre församling än Vallentuna, har tre nomineringsgrupper funnits med sedan länge: Centerpartiet, som fick 6 mandat i förra valet, Kyrkornas väl i Össeby församling, 4 och Partipolitiskt obunda i Svenska kyrkan (Posk) 5 mandat.

I många år har det höjts röster inom Svenska kyrkan för att göra valet mer opolitiskt. De traditionella partibeteckningarna är inte applicerbara på kyrkans frågor, har flera ansett – samtidigt som andra, till exempel (S) och (C) tycker att det fungerar bra som det är. Flera politiskt obundna nomineringsgrupper har därför bildats både i församlingar, stift och på nationell nivå. I årets val har Hembygdens kyrka i Vallentuna valt att gå in under Posk, politiskt obundna i Svenska kyrkan.

Viktig roll
– Det har vi gjort för att man ska kunna hitta oss på valsedlar till stiftet och kyrkomötet, förklarar Carl-Axel Olsson, ordförande för kyrkofullmäktige i Vallentuna församling och med i Hembygdens kyrka.

VILL SE FLER SOM RÖSTAR. Monica Husberg, ordförande i valnämnden i Össeby
Foto: ROFFE ANDERSSON

Både Charlotte Jigin, valnämndens sekreterare i Vallentuna och Monica Husberg, ordförande i valnämnden i Össeby, tycker att kyrkovalet är ett viktigt val.
– De vi väljer sätter tonen för åt vilket håll församlingsarbetet ska föras och vad vi lägger pengar på. Är man medlem och intresserad av vad som händer med kyrkans lokaler och kyrkan som samhällsbärare, då tycker jag att man ska gå och rösta, säger Charlotte Jigin.

– Det är lite tråkigt att så få röstar eftersom kyrkan har en viktig roll. Här ute är det mycket kyrkan som står för barn- och ungdomsverksamheten och när något händer i livet och i samhället är kyrkan alltid öppen, säger Monica Husberg

Fakta: Kyrkovalet 2021
Årets val hålls den 19 september. Förtidsröstningen öppnar 6-19 september. Rösträtt har den som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan.

På lokal nivå väljs kyrkofullmäktige, på regionnivå sker val till stiftsfullmäktige i de 13 olika stiften och på nationell nivå väljs kandidater till kyrkomötet. För att väljas in ska en kandidat ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Kyrkovalet brukar locka omkring 15 procent av väljarnas röster. I valet 2017 var valdeltagandet högre än vanligt, cirka 20 procent.

Man kan personrösta genom att kryssa för upp till tre kandidater i den nomineringsgrupp man valt att rösta på.

En kandidat behöver få minst fem av gruppens röstetal i valkretsen, dock lägst 20 röster, för att kunna kryssa sig förbi de andra kandidaterna i valet till kyrkofullmäktige. Den som fått flest personröster hamnar som nummer 1 på listan, den som fått näst flest röster hamnar som nummer 2 osv.

Även för valen till stiftet och kyrkomötet gäller minst fem procent av rösterna för att kryssa sig förbi någon annan. Men för valet till stiftsfullmäktige gäller lägst 50 röster. )

Källa: Svenskakyrkan.se och intervju med Jan-Åke Engfors, kanslisekreterare på Stockholms stift

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *