Många kommuner saknar strategi mot självmord

Många kommuner saknar strategi mot självmord

EXPERT. Ullakarin Nyberg jobbar med suicidprevention.
Foto: PRESSBILD

Har du svårt att glädjas åt att ljuset återkommit i och med vårens intåg? Då kan du ha drabbats av en vårdepression.

– En säsongsbunden depression brukar vara lindrig eller måttlig och det finns bra hjälp att få, säger Ullakarin Nyberg, psykiater verksam vid Norra Stockholms Psykiatri och Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet där hon arbetar med suicidprevention.

Lång promenad hjälper
Många svenskar uppger att de blir tröttare under hösten och vintern. Sju procent beräknas få svårare symptom än så medan tre till fem procent uppfyller kriterierna för SAD, (Seasonal Affective Disorder).

Varför vissa drabbas av höst- och vårdepression medan andra tvärtom gläds åt att ljuset återvänder finns inget entydigt svar på. Forskarna tror att det finns en ärftlig komponent inblandad som bidrar till att hormonproduktionen sätts ur spel.

Till skillnad från ”vanlig” depression då aptiten ofta minskar, inträffar ofta det motsatta vid SAD, det vill säga aptiten ökar och man blir mer sugen på kolhydratrik kost.
– Om man vet med sig att man lider av SAD kan man medicinera med en låg dos av antidepressiv medicin i förebyggande syfte, säger Ullakarin Nyberg.

Även om man har svårt att glädja sig åt att vi får fler ljusa timmar på dygnet är det viktigt, menar hon, att ha vardagsrutiner, att man till exempel går ut och tar en promenad när det är ljust eller solen skiner.
– Många vittnar om att det hjälper att ta långa promenader, säger hon.
Även Kognitiv beteendeterapi kan ha effekt på SAD.
– I terapin får man lära sig tekniker så att man inte fastnar i ett depressivt ältande, säger hon och fortsätter:
– Om man vet med sig att man har en sårbarhet för att drabbas av SAD är det viktigt att tillåta sig själv att sänka ribban när man inte mår bra, och inte bli så besviken och klandra sig själv om man inte räcker till.

Pandemidepp går över
Denna våren är inte lik andra vårar eftersom vi befinner oss mitt i en pandemi.
– Att inte få ha sociala kontakter utan tvingas vara hemma och jobba eller studera kan orsaka nedstämdhet hos den som är sårbar, säger Ullakarin Nyberg som betonar att ”pandemidepression” skiljer sig från sjuklig depression eftersom den går över när pandemin är över och allt återgår till det normala.

Ullakarin Nybergs råd är att se till att upprätthålla vardagliga rutiner när det gäller kost, sömn, fysisk aktivitet och sociala kontakter under pandemin.
– Kanske kan man försöka utvidga sitt kontaktnät genom att till exempel gå med i någon Facebook-grupp.

Vallentuna kommun en av 22
Den yttersta och mest tragiska konsekvensen av en depression är självmord.

Varje år dör i genomsnitt 330 personer i självmord i Stockholms län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv.
Trots dessa nedslående siffror saknar en majoritet av Stockholms läns kommuner en handlingsplan.
– Det är helt oacceptabelt att 22 av 26 kommuner saknar genomtänkta strategier, fasta budgetar och handlingsplaner för ett effektivt arbete med att förebygga självmord, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

Han får medhåll av Ullakarin Nyberg.
– Det är naturligtvis inte acceptabelt, men det pågår just nu ett arbete för att uppmärksamma och förstärka det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Det är ett långsiktigt arbete som kräver att många olika aktörer samarbetar, säger Ullakarin Nyberg.

En ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR visar att 233 kommuner i Sverige saknar handlingsplan mot suicid.
– Självmorden utgör ett enormt folkhälsoproblem och den pågående coronapandemin gör situationen än mer kritisk. Lokala handlingsplaner är en helt nödvändig förutsättning för att 1 600 människor årligen i vårt land inte ska hamna i ett sådant lidande att de tar sina liv, säger Rickard Bracken.

Symtom på depression:

• Nedstämdhet
• Låg självkänsla
• Skam och skuldkänslor
• Ångest och humörsvängningar
• Trött- och orkeslöshet, sömnproblem
• Känsla av meningslöshet och likgiltighet
• Tappad lust för saker du vanligtvis tycker om att göra
• Försämrad koncentrationsförmåga
• Du har självmordstankar eller tänker mycket på döden

Symtom på årstidsbunden depression:

• Inträffar vid en specifik tid på året
• Ökat sug för sötsaker och kolhydratrik mat

Källa: depression.se, psykologiguiden.se

Katarina Arnstad Elmblad

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *