Miljöpartiet starkt kritiska – mycket skog försvinner i Kristineberg

Miljöpartiet starkt kritiska – mycket skog  försvinner i Kristineberg

BESVIKEN MILJÖVÄN. Nicklas Steorn (MP) hade sett fram emot de miljövänliga lösningarna vid bygget i Kristineberg. Nu är både han och byggföretaget besvikna över de ändrade planerna.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Titania: ”Inte längre ett unikt boende i naturmark utan ett vanligt radhusprojekt”

Den nya stadsdelen Kristineberg skulle bli en miljövänlig och hållbar stadsdel. Men planen på att behålla mycket skog har ändrats.

Tanken var en friluftsstadsdel i skogsområdet mellan Påtåker och Bällsta. Nu rasar miljöpartiets Nicklas Steorn mot att mycket mer skog än planerat kommer att huggas ned – eftersom marken där VA-ledningarna ska gå måste höjas upp.
– Här gick kommunen in med ett miljöprogram och höga ambitioner, men nu kommer enorma mängder tas bort av vegetationen som binder koldioxid. Kvar blir vanliga villaträdgårdar, hus med några få träd, något helt annat än de skogstomter som det var sagt, säger Nicklas Steorn upprört.

I kommunens miljöprogram som ligger till grund för detaljplanen i Kristineberg är det sagt att det ska sparas så mycket skog som möjligt. Detta frångås nu, menar Nicklas Steorn.

Radhusstandard
Titania var med och tävlade om att få bygga i Kristineberg. Deras tävlingsbidrag med skogstomter var en av vinnarna och de ska uppföra totalt 127 bostäder. När kommunen under planprocessen ändrade sig, så att mer skog än vad som var sagt från början tas bort, faller till en del deras koncept.
– Enligt oss så påverkar det området i så pass stor utsträckning att området övergått från att vara ett unikt boende i ett naturmarksområde till ett standardiserat radhusprojekt. Det blir inga skogstomter som vi tänkt oss ifrån början, säger Wojciec Wondell, projektchef på Titania.
– Vi har dock efter mycket arbete lyckats ta fram ett förslag där vi så långt som möjligt försökt kompensera naturskogen med fruktträdgårdar och andra åtgärder för att skapa attraktiva bostäder.

Kristiska till beslut
Lovisa Hallin är projektchef för Kristineberg på Vallentuna kommun. Hon säger att detta att skog behöver tas bort har med höjdsättningen av gatorna att göra. Gatorna där VA-ledningarna ska dras behöver höjas upp för att i möjligaste mån få till ett självfall. Men varken Nicklas Steorn, MP, eller Titania tycker att detta är ett bra alternativ. De menar att ett annat och bättre alternativ hade varit att istället installera pumpstationer.

– Pumpstationerna skulle enligt oss möjliggöra bevarandet av skog i en mycket större utsträckning än nu. Vår ambition för området var ”ett boende mitt i naturen”, så pumpstationerna hade varit ett alternativ att föredra, säger Wojciec Wondell.

Tackade nej till sponsring
I samtalen med kommunen gick Titania så långt som att erbjuda sig att bekosta pumpstationerna.
– Vi sa att vi kan tänka oss att sponsra hela kostnaden för pumpstationen och eventuellt även diskutera att sponsra delar av den kommande driften av den.

Men Vallentuna kommun ansåg inte att detta alternativ var aktuellt.
– Att helt följa marknivån med gatorna som Titania önskar skulle vara otroligt kostsamt och har aldrig varit kommunens plan. Förprojekteringen gjordes för flera år sedan, innan 2019. Titanias tomter ligger både uppåt och neråt i marknivå och vi har justerat gatorna efter deras önskemål så långt som möjligt. Det skulle inte räcka med en pumpstation, utan det skulle innebära andra stora merkostnader med bland annat mer sprängning. Det här handlar inte bara om VA, utan det är ett stort pussel för att bygga gator och ledningar så effektivt som möjligt.

Hoppas på byggstart i år
Men mer skog än vad som var planerat från början kommer att behöva tas bort?

– Det tror jag inte. De ändringar som är gjorda i plankartan sedan markanvisningstävlingen är gjorda just för att bevara mer sammanhängande skog samt den skog som anses mest värdefull med bland annat hällmarker. Sedan är det svårt för Titania att garantera att träd bevaras på lång sikt även om de lyckas bygga utan att ta ner träden. I värsta fall kan en villaägare, som Titania säljer till, bestämma sig för att asfaltera sin tomt och det har vi svårt att styra över. Vi fokuserar på områdena där vi kan säkerställa att naturen bevaras på lång sikt.

När sätts spaden i jorden i Kristineberg?
– Nu håller vi på med detaljprojekteringen. Vi hoppas att den blir klar i vår och sedan läggs det ut på entreprenad. Det är en del ytterligare som ska utredas i VA-frågan som handlar om grundvattennivåer. Men det vore roligt om vi kunde sätta spaden i backen i år.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *