Nu byts elledningarna ut – säkrar nybyggen

Nu byts elledningarna ut – säkrar nybyggen
2017-05-24 Arbetare från Kewab byter ut luftburen kabel mot en markkabel åt Ellevio strax norr om Högboda den 24 maj 2017. Foto: Fredrik Karlsson / SolstaFoto

GRÄVJOBB. På flera platser i Vallentuna centrum har det grävits diken där de nya elrören ska läggas ned.
Foto: FREDRIK KARLSSON

Uppdatering av det gamla elsystemet i Vallentunas centralort

Nu förstärker Ellevio elnätet i centrala Vallentuna. Gamla ledningar byts ut och nya läggs dit. Det behöver göras för att garantera leveransen av el när kommunen växer.

–Hela elnätet byggs om och blir mycket större. Allting är för klent i Vallentuna. Tänk dig ett stort rör och en trädgårdsslang. Vi byter ut trädgårdsslangen.
Den bilden av hur arbetet går till ger Magnus Sedell. Han är ansvarig projektledare på ATS Kraftservice, den entreprenör som elnätsbolaget Ellevio anlitar för arbetet.

–De elledningar som ligger i marken är inte sällan 60-70 år gamla, åtminstone 50-60 år och behöver bytas ut, säger Magnus Sedell.
–Det är en helt annan befolkningsutveckling idag. Människor flyttar in till städerna. Sommarstugeområden görs om till villaområden. Då behövs en helt annan elkapacitet.

Just nu sker arbetet längs stora delar av Centralvägen, Smidesvägen, Industrivägen och Gymnasievägen. I ett senare skede ska elen förbättras på Olsborgsvägen.

Daniel Videkull är nätutvecklare på Ellevio. Han bekräftar att behovet av nya elledningar i Vallentuna är stort, både för att klara den kapacitet som efterfrågas och för att möta de säkerhetskrav som ställs.

Nya byggområden
Det råder brist på el i hela Stockholmsregionen, men det arbete som nu sker i Vallentuna har inte med elbristen att göra.
–Det här handlar om den exploatering som sker av områdena Åby ängar och Kristineberg. Vi behöver göra en förstärkning av elen, säkra leveransen för tätorten Vallentuna och de nya områden som ska försörjas med el. Framför allt lägger vi nya ledningar för att säkra kapaciteten framåt, berättar Daniel Videkull.

Ellevio planerar också att bygga ut ställverket på Teknikvägen. Ett ställverk fungerar som en fördelningsstation av den el som kommer in från regionen.
–Det är där vi hämtar kapaciteten, fördelar ut elen till nätstationerna och sedan vidare till kabelskåpen, förklarar Daniel Videkull.

När kommer arbetet med nya elledningar att vara klart i Vallentuna?
–Vi har delat upp arbetet och har flera projekt i Vallentuna. Några är klara 2020-2021 och några pågår till 2022.

Störningar i elnätet
De senaste månaderna har flera Vallentunabor upplevt ”blink”, att elen slocknar någon sekund, för att sedan slås på igen. Vad är det och vad beror det på?
–Blink är störningar i nätet och kan bero på flera saker. Till exempel väderpåverkan, en omkoppling, eller att någon gräver och stöter till vår kabel.

Fakta: Elförsörjningen
Det råder brist på el i Stockholmsregionen.

Regionen producerar inte någon egen el, utan elen kommer in till regionen via stamnätet. Det är en politisk fråga om stamnätet ska byggas ut, när, hur snabbt och så vidare.

Från stamnätet transporteras elen till regionnät och därifrån till lokalnät. Vallentuna kopplar på regionens nät.

I Stockholmsregionen är den största delen av elkablarna nedgrävda. Det gör att elen inte är lika utsatt vid exempelvis en storm. Arbeten pågår med att gräva ned kablarna i de områden där de ännu inte är nedgrävda.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *