Nu lämnar sista företagaren Kårstas stationshus

Nu lämnar sista företagaren Kårstas stationshus

TOMMA LOKALER. I oktober blir det tomt i lokalerna i Kårsta stationshus. Då flyttar massageterapeuten Malin Kardevall verksamheten till Brottby.
Foto: HEGE HELLSTRÖM

Så vill Vallentuna kommun satsa på Kårsta och Ekskogen

Den sista september försvinner den sista verksamheten från Kårsta stationshus. Då flyttar Malin Kardevall sin massageverksamhet till Brottby där hon bor. Några nya hyresgäster för stationshuset finns i dagsläget inte.

Både Malin Kardevall, som är uppvuxen i Kårsta, och Kårstaprofilen Staffan Hassius uttrycker att de önskar sig ett mer levande Kårsta, med bostäder, handel och en välfungerande infrastruktur. Men de känner en osäkerhet, vad vill egentligen Vallentuna kommun med Kårsta?

Sedan 2008 har Kårsta stationshus inrymt flera olika verksamheter. Bland annat massage, hudvård och en målarverkstad. Från årsskiftet har dock Malin Kardevalls massageverksamhet varit den enda i huset. Att hon nu bestämt sig för att flytta sin verksamhet till Brottby är dels för att sonen nu gått ut Kårstaskolan, dels för att hon upplevt en tröghet i samtalen med kommunen.
– Det var trögt att få svar från kommunen, hur ett hyresavtal för mig skulle kunna se ut, så jag tröttnade. Jag tycker att kommunen borde ta tag i oss företagare när de ser att här är några som vill göra något, säger Malin Kardevall, som vuxit upp i Kårsta.

Foto: HEGE HELLSTRÖM

”Diskuterat sju olika alternativ”
Hon tycker generellt att kommunen satsat och satsar för lite på Kårsta.
–Min känsla är att det genom åren har pratats mycket och lagts flera förslag. Till exempel om en gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen. Men det blev ingen och ingen vet varför. Om inte Kårstaskolan fanns skulle Kårsta dö ut. Nu byggs det, med privata aktörer.

Som Vallentuna Nya tidigare berättat om byggs det flera bostäder i Kårsta. 20 bostäder står klara i den första etappen i Kårsta park och de nästa 20 är påbörjade. Flera familjer har redan flyttat in.

Kårstaprofilen Staffan Hassius, som bott i Kårsta sedan han var barn, gläds åt byggandet och en positiv känsla av att Kårsta nu är på gång. Som företagare och entreprenör har han flera idéer, men betonar att det måste vara tydligt från kommunens sida att man vill att Kårsta ska utvecklas.

–Ta stationshuset till exempel. Det skulle kunna vara en träffpunkt i Kårsta, med verksamhet för alla, eller ett resecenter, eller varför inte göra om det till hyreslägenheter. Samtidigt har det kanske ett kulturellt värde, eftersom det stått där så länge. Och att en förskola, Äppellunden, stått tom i hela fem år utan åtgärder känns märkligt för en ort som är i behov av verksamheten, nu när det flyttar in nya Kårstabor tack vare Kårsta park.

Själv har han medverkat vid etableringen av Kårsta Park och har planer på att öppna en lanthandel i Kårsta. Bygglov finns. Men exakt när en lanthandel kan bli verklighet vet han ännu inte.
Björn Stafbom är Vallentuna kommuns samhällsbyggnadschef. Han försäkrar att det i Vallentuna kommun finns en stor politisk vilja att kunna utveckla Kårsta.
–Alla stationsnära samhällen ska utvecklas med bostäder och verksamheter. För Kårsta gör det att vi kanske kan få 30-minuterstrafik på Roslagsbanan, istället för bara en-timmestrafik, säger han.

Sedan hösten 2019 pågår ett arbete på kommunen med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen. Den ska ge en tydlig vägledning för hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras i området.

Parallellt med att ta fram en ny plan, pågår ett annat arbete med det som bara måste lösas i denna del av Vallentuna: Vattenförsörjningen. I dag råder det kapacitetsbrist i vatten- och avloppssystemet. Det gäller både spillvatten och dricksvatten. Detta påverkar hur snabb utbyggnadstakten av nya bostäder kan vara i Kårsta.
–Vi har diskuterat upp till sju olika alternativ för hur vatten och avlopp ska få ordentlig kapacitet. Så fort det är klart nu under hösten kommer vi att presentera det, berättar Björn Stafbom.
Åter till Kårsta stationshus och det här med att värna företagande och få företag att etablera sig i Kårsta. Planerar kommunen för att fler företag ska etablera sig i Kårsta?
–Nej, vi planerar inte för verksamhetsmark i Kårsta. Generellt är det svårt att få fram verksamhetsmark, ofta säger de boende ifrån. När det gäller företagsmark är det Okvista vi satsar på. Det har ett mer strategiskt läge, nära E18, säger Magnus Isberg, näringslivsstrateg på Vallentuna kommun.

Hur går tankarna kring företagande och Kårsta?
–När det byggs ut i Kårsta kanske fler vill bo och verka där. Många som flyttar in i kommunen är högutbildade, kanske har en konsultfirma och kan köra sin verksamhet hemifrån. Det ena kan ge det andra, någon kanske öppnar en catering, spekulerar Magnus Isberg.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *