Nu ska alla över 80 år vaccineras

Nu ska alla över 80 år vaccineras

VACCINATION. Det blir allt yngre personer längst fram i vaccinationskön, nu 80-åringar och snart 70+.
Foto: MELINDA NAGY

Den här veckan inleds fas 2 i vaccineringen av covid-19 i hela landet. För region Stockholms del betyder det att alla över 80 år kommer att få ett brev hemskickat som berättar hur vaccineringen ska gå till.

Breven skickas ut under vecka 10 och 11. Sedan följer nästa åldersgrupp, 70-79 år, som kommer att få hem brev under vecka 13 och 14 – om vaccineringstakten går enligt planen och tillräckligt med vaccin finns.

Efter den gruppen är det dags för personer som är mellan 65 och 69 år att få erbjudande om vaccination mot covid-19. Nu kan alla vaccinsorter användas för alla åldersgrupper, vilket förbättrar vaccinationstempot i gruppen 65 år och äldre.

De som får brev om att det nu är dags att vaccinera sig, uppmanas att kontakta sin egen vårdcentral för att boka tid.

Samtidigt som vaccineringen av fas 2 nu drar i gång, är regionerna inte helt klara med fas 1, utan kommer att fortsätta vaccinera den gruppen tills det är klart. Både fas 1 och fas 2 kommer alltså att vaccineras samtidigt en period.

Fler smittade i Vallentuna
Fram till vecka 8 hade totalt 82.362 personer fått sin första vaccindos i Stockholms län. Det motsvarar ungefär 4,4 procent av befolkningen.

I Vallentuna hade 1.257 personer fått sin första vaccindos fram till vecka åtta, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 4,9 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. 3,1 procent har fått två doser.

Den uppgång som nu sker av antalet smittade i regionen syns också i Vallentuna. Den senaste veckan har 112 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Vallentuna kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan med + 38 fall.

Äldre personer blir oftare svårt sjuka av coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

Relativt snabb vaccinering
I Stockholms län har nu 10,7 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos. Men skillnaderna är stora: 47 procent av de allra äldsta, 90-plussarna, har fått sin första dos, jämfört med bara 4,7 procent av 70- till 79-åringarna – detta kommer framöver att ändras när även alla som inte bor på särskilda boenden får vaccin.
Av Stockholms 26 kommuner ligger Vallentuna rätt bra till i vaccinationsligan, på åttonde plats av de kommuner som vaccinerat flest invånare, 4,9 procent. Grannkommunen Täby ligger på plats nr 23, med 3,8 procent vaccinerade och Upplands Väsby på plats nr 17 och 4,5 procent vaccinerade. Norrtälje är fortfarande i topp med 8,9 procent vaccinerade.

Fakta: Prioriterade grupper för coronavaccin
Fas 1: Särskilda boenden för äldre, de som har hemtjänst, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2: De som är 65 år och äldre, personer med vissa listade sjukdomstillstånd, personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt LSS. Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3: Personer i åldern 60–64 år och personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en förhöjd risk för allvarlig covid -19 (enligt särskild lista), personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4: Övriga personer över 18 år.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *