NYHETER 2021-02-04 KL. 21:16

4,5 miljoner kostade infartsparkeringen i Bällstaberg

Av Anneli

4,5 miljoner kostade infartsparkeringen i Bällstaberg

GOTT OM PLATS. Under rådande pandemi är det naturligtvis gott om plats på pendlarparkeringen som har plats för 110 fordon.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Trafikverket väntas bidra med 50 procent av kostnaden - slutligt besked kommer under våren

4,5 miljoner kronor. Så mycket kostade infartsparkeringen i Bällstaberg som stod klar i höstas. En parkering som i dessa pandemitider allt som oftast gapar tom.

Flera miljoner för en parkering kan tyckas dyrt, men gator och p-platser är dyra och en ny lekpark kan kosta minst lika mycket, berättar Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun.
– När vi planerade för infartsparkeringen för mer än ett år sedan, då sa man att det inte fanns tillräckligt med p-platser. Sedan kom pandemin och det är generellt färre bilar på infartsparkeringarna nu. Vi ska ju jobba hemifrån så mycket vi kan, så det är inget konstigt med det. Men sedan vet man inte hur det blir, om många fortsätter att jobba hemifrån, säger Johan Carselind.

Hur kan det kosta så mycket att göra en infartsparkering?
– Det är en ganska stor yta, 2700 kvadratmeter cirka och närmare 110 p-platser. Man behövde göra ett dagvattenmagasin och få dit belysning. Det kan skilja mycket i pris, och det här var det billigaste alternativet i en konkurrensutsatt upphandling.

Väktarbilar ska ha koll
Många tänker säkert att det bara är att ta bort lite skog, asfaltera, måla vita sträck och sätta upp belysning.

Vad är det som kostar så mycket?
– För att göra en sådan här parkering behöver man schakta ur, ta ner träd och byta bärlager – man gräver en till två meter ner för att skapa bärighet i marken. Man kör bort och kör dit nytt material.
– Det blir stora mängder när det är stora ytor. Det är mycket underarbete som inte syns. För mig är det inget konstigt alls att det kostar så här mycket, det är dyrt med vägar och parkeringsplatser.

Om man skulle jämföra med en lekplats till exempel. Vad kostar det att bygga en lekplats?
– En lekplats kostar många miljoner kronor. Ta Lasseparken till exempel. Den kostade uppåt 8-9 miljoner. Det är också dyrt.

Vallentuna kommun har sökt statligt bidrag från Trafikverket för infartsparkeringen. Om ni får det, hur mycket landar det på?
– Vi har redan fått besked om att vi får pengar, men vi vet ännu inte hur mycket. När man får statsbidrag är det ofta 50 procent man får. Besked kommer under våren. Infartsparkeringen gagnar Trafikverket också. Fler åker tåg, det minskar trafiken och slitaget på gator och vägar.
P-platsen kan uppfattas som lite mörk och ligger en bit ifrån Kragstalunds station. Sker det någon bevakning där?
– Vi kommer att ha rondering emellanåt, vaktbilar som åker förbi och kollar. Det är svårt att bygga centralt och mycket en vanesak hur långt man har till tåget. Parkeringen ligger cirka 300-400 meter från stationen.