NYHETER 2024-05-08 KL. 14:29

Allmännyttans andel av lägenheter minskar

Av Uffe Lindeborg

Allmännyttans andel av lägenheterna i flerfamiljshus i Vallentuna kommun har sjunkit varje år i minst tio år, visar nya siffror från SCB. I fjol ägde allmännyttan en procent av lägenheterna, mindre än i länet som helhet.

Allmännyttans andel av lägenheter minskar
ALLT VANLIGARE. Numera är en tredjedel av bostäderna i Vallentuna i flerfamiljshus. Foto/Arkiv: Roffe Andersson

Totalt ligger 33 procent av bostäderna i kommunen i flerfamiljshus. Andelen lägenheter som ägs av allmännyttiga bolag minskar i hela landet, men det beror på att antalet lägenheter i den privata sektorn ökar snabbare.

– På riksplanet är utvecklingen trots allt inte så dramatisk. Men bilden är väldigt olika i olika kommuner, säger Roger Gustafsson, nationalekonom på Boverket.

Hyresgästföreningen menar att minskningen av allmännyttan är problematisk.

– Allmännyttan har generellt sett lägre hyror. En försäljning i den delen av beståndet kan inte ersättas med dyrare nyproduktion, säger Madeleine Olausson, utredare på Hyresgästföreningen.