NYHETER 2024-04-04 KL. 11:25

Allt färre medlemmar i Svenska kyrkan

Allt färre svenskar är med i Svenska kyrkan och fortsätter trenden är snart mindre än hälften av befolkningen medlemmar. I Vallentuna har andelen minskat i båda församlingarna.

Allt färre medlemmar i Svenska kyrkan
STÄNGD. Sedan 1 november förra året är Kårsta kyrka stängd i väntan på sanering sedan det upptäcktes att orgeln och dess ramverk är ansatta av mögel. Foto: Roffe Andersson

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar – och snart är färre än varannan svensk medlem. Enligt de senaste siffrorna, som släpptes i dagarna, var ungefär 52 procent av befolkningen medlemmar 2023. På 1970-talet var runt 95 procent medlemmar och sedan kyrkan skildes från staten år 2000 har andelen medlemmar minskat med över 30 procentenheter. Fortsätter utvecklingen som de senaste två decennierna kommer färre än varannan svensk att vara medlemmar någon gång under de närmaste åren.

I Vallentuna finns två församlingar. Båda har minskat sedan år 2000. I Vallentuna församling är 17 129 av 29 914 invånare eller 57 procent medlemmar. I Össeby församling samlar kyrkan 2 832 av 5 039 invånare (56 procent).

Fler på landsbygden

I Åslebygdens församling i Falköpings kommun är 409 av 470 invånare (87 procent) medlemmar i Svenska kyrkan. Det är den högsta andelen i landet. I Bergsjöns församling i Göteborgs kommun är motsvarande siffra 1 724 av 18 310 invånare, vilket är bara 9 procent av befolkningen.

TYSTNAT. Kårstaborna har fått besöka de andra kyrkorna i Össeby församling sedan det uppdagats att orgeln fått problem med mögel. Foto: Roffe Andersson

De flesta församlingar där störst andel av befolkningen är medlemmar ligger på landsbygden. I andra änden av listan finns storstadsområden – många invånare, relativt få medlemmar. Till en viss del kan det förklaras av demografiska faktorer. Som att landsbygdsförsamlingarna har en större andel äldre invånare, sådana som automatiskt anslutits till kyrkan under 1900-talet. I storstäderna finns också en större andel med bakgrund i andra religioner och kyrkor.

– Det spelar in, men det kan också ha med traditionen och relationen till den egna kyrkan att göra. Man har en annan relation lokalt i storstäder, där man kanske inte alltid vet var församlingsgränsen går.

– I storstäderna finns en annan mobilitet också, medan man på landsbygden har en kyrka som man växte upp vid, döptes i, gifte sig i, säger Jonas Bromander, utredare på Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet.

Martin Olsson, Newsworthy

Källa:

All statistik kommer från Svenska kyrkan. Befolkningsstatistiken för respektive församling har kyrkan hämtat från SCB.Församlingar har slagits ihop och gränser har ritats om över tid, här utgår vi från indelningen från 1 januari 2023. Vi har inte räknat med de fem icke-territoriella församlingarna. Samtliga församlingar i Vallentuna ingår i Stockholms stift.