NYHETER 2020-10-23 KL. 10:04

Allt fler arbetslösa i Vallentuna

Av Anneli

Allt fler arbetslösa i Vallentuna

KOLL PÅ JOBBEN. Arbetsmarknadschefen Göran Westerlund spekulerar i vad som leder till ökad arbetslöshet.
Foto: PRESSBILD

Unga personer och utomlandsfödda mest drabbade

Sedan två år tillbaka ökar antalet arbetslösa i Vallentuna.

I september var antalet arbetssökande 4,9 procent. En ökning med 1,6 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Flest arbetssökande i Vallentuna är unga 18-24 år och de som är födda utomlands. Det visar färsk statistik från Arbetsförmedlingen.
–Vi har märkt av att arbetslösheten ökat. Andelen som jobbar inom bland annat restaurang och livnär sig på timanställningar, har fått det svårare till exempel, säger Göran Westerlund, arbetsmarknadschef på socialförvaltningen i Vallentuna.

I Vallentuna har andelen arbetssökande i åldern 18-24 år ökat förhållandevis mycket, jämfört med ett år sedan. Andelen unga arbetssökande är nu 10,4 procent eller 169 personer. Det kan jämföras med Täbys 6,7 procent och Österåkers 7,9 procent. I länet som helhet är dock 11,1 procent av alla ungdomar 18-24 utan jobb.
Den andra gruppen där arbetslösheten ökar är bland utrikesfödda invånare. Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och inrikesfödda är ganska stor i Vallentuna, jämfört med andra kommuner i Stockholms län. Här är 12,1 procent, 360 personer, av de som är födda utomlands utan arbete.

Minskad samverkan
Att arbetslösheten stigit generellt de senaste månaderna beror på pandemin och den lågkonjunktur Sverige befinner sig i. Men för Vallentunas del har ökningen av antalet arbetslösa skett successivt de senaste två åren.

Vad beror det på att arbetslösheten stiger i Vallentuna?
– Som jag ser det beror det på lågkonjunkturen och pandemin, som gjort att många av de enklare jobben har försvunnit. Samtidigt har arbetsförmedlingen minskat sin närvaro väldigt mycket i Vallentuna.
– Tidigare har det varit mer av samverkan mellan oss och arbetsförmedlingen, men eftersom arbetsförmedlingen har dragit ner så mycket på personal har det minskat, säger arbetsmarknadschef Göran Westerlund.

Samarbete med kommunen
För ett par år sedan bestämdes det att Arbetsförmedlingen skulle lägga ner flera av sina lokalkontor. Tidigare har Vallentunabor ofta åkt till kontoret i Täby, men sedan det lades ner vid årsskiftet 2019-2020 är det lokalkontoren i Sollentuna, Solna och Norrtälje som gäller. Eller digitala möten via webben.
– Den målgrupp jag arbetar med har ofta svårt att söka kontakt och idag är det svårare att få till ett fysiskt möte med en arbetsförmedlare, något som drabbar denna grupp extra mycket, säger Göran Westerlund.

Som arbetsmarknadschef har han ansvar både för dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande, inom daglig verksamhet och sysselsättning, och för dem som får försörjningsstöd men som också är arbetssökande. Målet är att fler av dem ska få ett arbete.
– Med den här gruppen arbetar vi både med arbetscoachning och matchning.

För gruppen nyanlända är det arbetsförmedlingen som har det yttersta ansvaret. Men det ligger på kommunens bord att hjälpa dem till jobb. Det sker med så kallade extratjänster. Tanken är att en person som är nyanländ, eller varit arbetslös en längre tid, ska få en praktikplats eller kortare anställning inom skola och vård som sedan ska leda till en anställning.

Samarbetet med näringslivet i kommunen fungerar bra, tycker Göran Westerlund.
–Men eftersom situationen är som den är nu under pandemin, vågar företagen just nu inte ta emot praktikanter på samma sätt som tidigare.

Fakta: Arbetslöshet
Arbetslösheten stiger i Vallentuna kommun och ligger nu på 4,9 procent. I Danderyd och Täby är arbetslösheten lika stor. Lägst arbetslöshet i länet har Vaxholm med 4,7 procent arbetslösa. Högst arbetslöshet har Södertälje, 13,7 procent.

Arbetslösheten i Stockholms län ligger på 8,7 procent. Högst arbetslöshet råder bland utrikesfödda och 18-24-åringar.
I hela Sverige stiger arbetslösheten i 283 av 290 kommuner.