Klik venligst
NYHETER 2021-12-02 KL. 09:55

Allt fler Vallentunabor är trygga

Av Daniel

Allt fler Vallentunabor är trygga

TRYGGHETSBILD. Trots några skottlossningar tidigare i år och avsaknad av polisstation så upplever allt fler Vallentuna som en trygg plats.
Foto/Arkiv: ROFFE ANDERSSON

Polisens mätning visar en positiv trend om hur vi upplever vår närmiljö

Vallentunaborna känner sig trygga, och allra tryggast är de som bor på landsbygden. Det visar en mätning som Polisen genomfört i länet för andra året.

Liksom förra årets undersökning så upplever kvinnor en större otrygghet än män i sina bostadsområden under kvällstid.

Genomgående blev det en positiv undersökning för Vallentuna kommun och att tryggheten här upplevs genomgående som hög, precis som den gjorde 2020. Däremot finns det i rapporten en del varningssignaler.

–Dubbelt så många kvinnor som män känner oro för att bli överfallna i området där de bor, skriver de i rapporten.

Totalt 618 personer, boendes i Vallentuna, svarade på årets trygghetsundersökning.
I rapporten kommer det fram att Vallentuna kommun är en trygg plats att bo på i jämförelse med många av de övriga kommunerna runt om i Stockholm. Flera problem med otryggheten som Vallentunaborna upplevde från förra året har annars minskat, enligt årets rapport. Men samtidigt redovisas att det finns en del problem som behöver förbättras.

En viktig notering och kanske det mest alarmerande från undersökningen har att göra med att dubbelt så många kvinnor som män känner en oro för att bli överfallna i området där de bor och att de därmed också undviker vissa platser i kommunen. Detta är en skillnad mellan män och kvinnor som upplevs även i andra kommuner, både regionalt och nationellt.

En annan problematik som ökar något i årets undersökning är att boende känner bekymmer över narkotikahandel och berusade personer. Däremot är det lägre än snittet för hela regionen.

Avslutningsvis så visar det sig i utfallet av undersökningen att andelen invånare i kommunen som upplever att polisen och kommunen bryr sig tillräckligt om problemen som existerar, har minskat. Det är lika många som upplever att myndigheterna bryr sig som de som inte vet, eller upplever att man inte bryr sig.

Färre har blivit utsatta för:
? Fysiskt våld
? Stöld
? Skadegörelse
? Överfall

Detta upplevs som största problemen:
? Klotter
? Olika former av skadegörelse
? Dålig belysning med för många mörklagda områden
? Nedskräpning
? Mopeder på gång- och cykelvägar
? Ungdomar som stör ordningen