NYHETER 2022-05-12 KL. 11:00

Angarnssjöängen firar 40 år som naturreservat

Av Daniel Bergholm

Angarnssjöängen firar 40 år som naturreservat
ÖVERBLICK. Gunnar Hesse tittar ut över det som skulle kunna varit ett höghusområde med 10 000-tals invånare men som idag är ett väl skyddat naturreservat. Foto: Roffe Andersson

I år firar naturreservatet Angarnssjöängen 40 år. Firandet kommer äga rum i samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj och ett storslaget firande är planerat.

Gunnar Hesse, ordförande i Angarngruppen sedan 12 år, har drivit planeringen för dagen och tillsammans med Vallentuna kommun, Länsstyrelsen och WWF Världsnaturfonden kommer en heldag med bland annat tal, fågelskådning, pandaklubb för unga och korvgrillning att äga rum på platsen.

– Vi valde att fira nu i maj då det är en jättefin månad att vara här och folk är mer lättillgängliga, säger Gunnar Hesse.

Gunnar är en av de som spenderar mest tid ute vid sjöängen och menar att han har intresset i DNA:t. Anledningen till att naturreservatet klarat av 40 år har han flera förklaringar till.
– Det är en riktig pärla: sjöängen, midsommarberget och fina promenadstråk. Samtidigt är den attraktiv för växter, fåglar och insekter, säger han.

Utöver 40 års jubileet kommer även Angarngruppen att fira sitt eget jubileum i juni. I maj gick gruppen sin 199:e månadsrunda och i juni blir det nummer 200.
– Från att vi startade månadsrundan 2005 har vi kört oavbrutet oavsett väder. Då går vi hela vägen runt sjöängen, drygt sju kilometer, vilket har blivit ett populärt inslag, säger Gunnar Hesse.

Från 1800-talet - till 2022

• Redan på 1800-talet gjordes restaureringsförsök genom att möjliggöra för snabbare våravrinning och att därigenom motverka översvämningar.

• 1966 skickade naturskyddsföreningen en skrivelse till Länsstyrelsen där man begärde att få sjön avsatt som naturreservat.

• Angarngruppen startades 1968 som en proteströrelse emot Stockholm stads planer på att exploatera området och göra området till det ”nya Vällingby”, eller Angarnsstaden som det kallades i dokumenten.

• 1982 tog Länsstyrelsen beslutet att officiellt göra Angarnssjöängen till ett naturreservat. Totalt tog det 14 år att bli ett naturreservat.

• Två år senare, 1984, började man restaurera sjöängen. Då gjorde man det ordentligt där man grävde ut och såg till att det skapades större vattenytor. Man anlade stänger för att göra det mer tillgängligt och underlätta promenadstråken.

• En större restaurering gjordes i början på 90 talet.

• 2007 fick Angarnssjöängen Natura 2000-status vilket gjorde att enligt EU:s regelverk är reservatet ett skyddat område.

• Angarngruppen fick motta Vallentuna kommuns miljöpris 2013.
• Angarngruppen fick motta diplom av hans majestät konungen och ett pris av WWF 2018 som Årets miljöhjälte i kategorin biologisk mångfald.

• Ännu en stor restaurering gjordes för fyra-fem år sedan med syfte att öppna vattenytor och holmar där fåglar kan rasta och häcka.

• 2022 firar Angarnssjöängens naturreservat 40 år och datumet är satt till den biologiska mångfaldens dag den 22 maj.
• Framöver finns det planer hos Länsstyrelsen för att rensa krondiket i området, där det blivit för mycket buskage. Det är också för att öka genomströmningen och stoppa näringsflödet till sjön.

Gunnar berättar om planerna för ett ”nytt Vällingby” på Angarnsjöängen:

– Planerna fanns under 60 och 70-talet att bygga ett nytt Vällingby. En ”sovstad” som det hette då. De skickade en skiss 1966 där man skulle bygga en förort. Det skulle till och med gå en tunnelbana ändå hit ut, på Vallentunas norra sida. Stockholms stad ägde en stor del av marken och troligtvis köpte de marken då de såg potential att exploatera.

– Det här var ett massivt bygge. Ingen exklusiv villastad utan ett höghusområde och i dokumenten som finns bevarade står det att det skulle göras plats för 10 000-tals människor som skulle förläggas i Angarn och sjöns närhet. Det skulle bli höghus och affärscentrum. I princip en hel stad med centrumbebyggelse i Olhamra.
– Planerna var långt gångna men för att sätta stopp för dessa bildades Angarngruppen som en proteströrelse. Den första stora segern för Angarngruppen, som då bara bestod av sex-sju medlemmar, var när de stoppade planerna som var ett direkt hot mot naturälskare.