NYHETER 2021-02-12 KL. 09:15

Annika Hellberg blir ny kommundirektör

Av Anneli

Annika Hellberg blir ny kommundirektör

HEMMAPLAN. Annika Hellberg kan sitt Vallentuna, den nya kommundirektören är både uppvuxen här och har bott med sin familj här sedan hon återvände 1994.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Uppvuxen i Vallentuna och återvände med sin familj 1994

Annika Hellberg, 52 år, blir Vallentunas Nya kommundirektör efter Victor Kilén som börjar en ny tjänst i Nacka i sommar.

Hellberg har arbetat 25 år i kommunen, senast som ekonomichef i nio år. I många år har hon också varit ordförande i Kommunalekonomernas förening.
– Vallentuna är bästa platsen att bo, leva och arbeta i. Jag trivs väldigt bra och är stolt över att jobba här. Som kommundirektör hoppas jag kunna bidra till att Vallentuna kommun fortsätter att utvecklas, säger Annika Hellberg.

Det är en erfaren och engagerad ledare som nu axlar rollen som högsta tjänsteman i Vallentuna kommun.

En kommundirektör har två uppgifter, att leda medarbetarna internt mot kommunens vision och mål, och att utveckla samarbeten och företräda kommunens intressen mot region, stat och olika myndigheter. Annika Hellberg har erfarenhet av båda och sågs som ett naturligt val, när alla sökande till tjänsten hade gåtts igenom, berättar kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand (M).
–Vi var helt överens i alliansen och oppositionen om att Annika var den vi kunde se som nästa kommundirektör. Ett väldigt naturligt val som matchade den ledarskapsprofil och den filosofi vi har i kommunen, säger Parisa Liljestrand.


igcaption>KOLL PÅ JOBBET. Annika har arbetat för Vallentuna kommun sedan 1996 och har bra koll på vad som görs och vad som behöver göras.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Alla kandidater gick igenom chefstester – där Annika Hellberg låg i topp – och Parisa Liljestrand och oppositionsrådet Jerri Bergström (S) gjorde intervjuer. Det formella beslutet togs sedan av kommunstyrelsen.
Annika Hellberg är uppvuxen i Vallentuna och på Ingarö. Efter studier i nationalekonomi på Stockholms universitet bodde hon en tid både väster och söder om Stockholm, innan hon och maken återvände till Vallentuna 1994 när de fick barn. Idag är de tre barnen vuxna.

Erfarenhet från kommunen
Sedan 1996 har hon arbetat i kommunen som controller, ekonomiadministrativ chef och nu senast som ekonomichef. I flera år har hon också varit ideellt aktiv i Kommunalekonomernas förening, KEF, där hon nu är ordförande. Ett engagemang hon kommer att lämna i augusti, men som ligger henne mycket varmt om hjärtat.
–Jag har erfarenhet av att kunna växa och utvecklas i olika roller inom kommunen och har med mig kunskap och kompetens både härifrån, och från mitt ideella arbete där jag samverkat med andra kommuner. Det har jag glädje och nytta av i det fortsatta arbetet i kommunen, säger Annika Hellberg.

Fortsätter på samma linje
Ordförandeskapet i KEF har tagit henne både till USA och Kanada ett antal gånger, och även till Norge och Finland, för att studera och lära hur de arbetar med kommunalekonomiska frågor.
–Även om det är här i Vallentuna vi verkar, lär man sig mycket i samarbetet med andra kommuner, både utomlands och i Sverige, som gör att vi kan bli ännu bättre.

I kommunen kommer hon inte att dra igång några stora förändringar, utan fortsätta med det utvecklings- och förändringsarbete som pågår.
– Kvalitet och resultat i kommunens alla verksamheter ska fortsätta utvecklas. Vi ska använda våra resurser så effektivt som möjligt, så att vi har en så bra verksamhet som möjligt och att invånarna får ut så mycket som möjligt av skattepengarna. Vi ska också fortsätta utveckla god service och bemötande gentemot kommuninvånarna och företagen.

"Tror på transparens"
För några år sedan visade en medarbetarundersökning på kommunledningskontoret brister när det gällde förtroende för ledningen, och flera ansåg att ledningen inte var öppen och ärlig. Hur vill du arbeta med att få medarbetarna att må bra och trivas?
– Jag tror på transparens och en öppen och ärlig kommunikation. Jag vill synliggöra det interna arbetet och öka delaktigheten och engagemanget internt. Till exempel har vi redan börjat med att internt publicera minnesanteckningar från ledningsgruppens möten, så att det blir synligt vilka ämnen som diskuteras och beslutas.

Det ekonomiska läget
Som ekonom är hon mån om att kommunen har en god ekonomi. År 2017 slöts ett avtal inom ramen för Sverigeförhandlingen, som innebär att Roslagsbanan byggs ut till Odenplan. Kostnaden för detta, som Vallentuna kommun är med och betalar för, bokfördes 2017, vilket innebar att soliditeten för kommunen sjönk rejält. Den håller nu på att jobbas upp och då är det nödvändigt med goda resultat i flera år framåt, förklarar Annika Hellberg.
– Resultatet för år 2020 ser gott ut, men vi behöver fortsatt stärka oss. Pandemin kommer också att påverka den kommunala ekonomin i flera år framåt. Först var det den akuta krisen som skulle mötas, med tillräcklig personal inom äldreboenden bland annat. Den andra delen handlar om att skatteintäkter minskar, eftersom fler invånare blir arbetslösa. De behöver stärkas och få hjälp tillbaka till arbete. Staten har gått in med generella bidrag för 2020 och en del av 2021, men så ser det inte ut framåt utan kommunerna måste själva tackla kostnaderna.

Vad är viktigt för Vallentuna kommun de närmsta åren?
– Det handlar mycket om den regionala utvecklingen som vi är en del av. 2021-22 är Vallentuna ordförande för samarbetet Stockholm Nordost. Vi har en gemensam vision för tillväxt. Det handlar om utvecklingen av den fysiska miljön och om infrastrukturen. Roslagsbanans utbyggnad är en viktig del. Den gör att vi lätt kan ta oss till olika delar för jobb, hem och fritid.

Aktuell: Ny kommundirektör i Vallentuna. Tillträder tjänsten den 26 mars.
Bor: ”Lite lantligt, i villa, men ändå nära centrala Vallentuna.”
Familj: Gift och har tre vuxna barn.
Fritid: Umgås med familj och vänner och vara ute i naturen.
Klädstil: Kavaj och klänning. Smultronställe i Vallentuna: ”Angarnssjöängen. Det är jättefint att gå runt den.”

Engagemang: Ordförande i Kommunalekonomernas förening, KEF. Ansvarig utgivare för medlemstidningen Kommunal Ekonomi och skriver ledare för tidningen. Lämnar sitt uppdrag i augusti.