NYHETER 2021-11-25 KL. 13:08

Bällsta FF - en förening med växtvärk

Av Jonny Andersson

Bällsta FF - en förening med växtvärk

TRÅNGBOTT. Styrelseledamoten Kalle Kickuth och ordförande Katarina Almesten visar fullpackade förråd i Bällstabergsskolan.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Trångt om plats på plan och i förråd - saknar toaletter och omklädningsrum

Bällsta FF har nått taket för hur mycket det går att nyttja Bällstabergs bollplan och önskelistan lär inte fritidsförvaltningen kunna beta av ens till julen 2023.

Bällsta Fotbollsförening är en av 27 föreningar som medverkat i den enkät - rörande situationen under coronapandemin fram till dess restriktionerna började lättas - som initierats och sammanställts av Vallentuna kultur och fritid.

Bällsta FF:s svar sticker ut. I anslutning till nästan varje enkätfråga passar BFF på att ventilerar sin situation i stort - växtvärk i kombination med begränsade utrymmen att bedriva verksamheten.

För att ge en bild var över 100 barn och ungdomar nyligen ute på konstgräset när P15-laget tränade samtidigt som det pågick bollek i två grupper, en för flickor och en för pojkar. Över 100. Då rullar många bollar kors och tvärs.

– Det var en lördag och ändå genomförbart, men det beskriver hur trångt vi har det, säger Katarina Almesten, ordförande i Bällsta FF, en klubb med drygt 500 aktiva och 100 ledare.

Det finns dock en annan sida av myntet. Åtta timmar i veckan nyttjar BFF inte konstgräset. Det är tider som sällan används någonstans – den första bokningsbara från 16:00 och den efter 21:00 på vardagar.

Liksom om bollplan samsas klubben med skolan om förrådsutrymme och det är så litet att ledare har lagförråd i bilar och hem. Katarina Almesten öppnar BFF:s mindre halva av boden.
Innanför dörren finns tio mindre burbås i vilka BFF- lag samsas om plats för bollar, tröjor, västar etc.

Efterfrågar investeringar
Lars Carlsson (C), ordförande i Fritidsnämnden, menar att förråd inte är nämndens huvudprioritering om han ser till Bällsta FF:s önskemål.

–Det kan vara en fråga mellan klubben och skolan om att skifta utrymme. Vissa klubbar kräver förråd, men vi kan inte ställa ut bodar, bygga förråd, överallt, säger Lars Carlsson.


igcaption>Foto: ROFFE ANDERSSON

Förvaltningen har den gångna säsongen gjort flera punktinsatser för att lyfta bollplanen. Bland annat har överdoserat granulat körts bort, strålkastarna fått nya lampor och hjul till målburarna monterats. Katarina Almesten hyllar personalen otaliga gånger, samtidigt som hon länge läst in med vilken budget de arbetar.

–Frågan är när politikerna ska återinvestera kommunens överskott, som man skryter om, i barn- och ungdomsverksamheten? I synnerhet här i södra Vallentuna.

Klubben har önskemål om klubbhus med omklädningsrum och toaletter.

Rullstolsburna har tvingats åka hem från Bällstaberg beroende på att tillgängliga toaletter inte är handikappanpassade och det är ingen självklarhet att BFF rår över de två omklädningsrummen under tränings- och matchtider. Omklädningsrummen kan delas med verksamheter i gymnastiksalen. BFF-ledare har behövt ta med sig bajsnödiga barn hem när det strulat.
Frågan om klubbhus har Lars Carlsson inget grepp om i dag. Han påminner sig gamla diskussioner om att förbättra befintliga bodar, men vet inte var diskussionen ligger i dag.

– Vi är självklart beredda att lyssna på föreningens förväntningar.

Inga pengar före 2023
Kärnfrågan är ändå bokningsbara planer i södra Vallentuna. 2024 är det budgeterat för byte av konstgräs på Bällstabergs bollplan. Då är gräset tio år. Katarina Almesten vill skynda på och har föreslagit att konstgräset fördelas på befintliga mindre grusplaner i närområdet, bland annat den vid Musseronvägen.

Den grusytan är en av totalt tolv i hela kommunen som förvaltningen tagit över. Tre har man haft dialogmöten med närboende om. Om dessa kan bli aktuella för organiserad fotboll är högst oklart.

–Vi elitsatsar inte, men även om vi är en breddförening behöver vi tider så att alla som vill kan spela en till två gånger i veckan, säger Katarina Almesten.

Budgeten för 2022 är redan fastslagen. I den finns inget som tillmötesgår Bällsta FF:s önskelisa, är den lägesbeskrivning Lars Carlsson förmedlar.

–Det kan hända saker under resans gång, men tidigast 2023 kan nämnden ha budgetutrymme att se över förändringar av idrottsytor i bland annat Bällstaberg, Bällstalund och Kragstalund, säger Lars Carlsson, fritidsnämndens ordförande.

Jonny Andersson
jonny@vallentunanya.se