NYHETER 2023-03-16 KL. 08:10

Bävrars bostad revs för att skydda väg

Av Daniel Bergholm

Bävrars bostad revs för att skydda väg
BOPLATS Så här såg bäverhyddan ut i området Fastarby i Vallentuna kommun som nu rivits. Foto: Trafikverket

Ett bäverdämme har rivits i området Fastarby i Vallentuna kommun. Anledningen är att deras bygge orsakat en förhöjd vattennivå i området och att en väg i närheten riskerade att bli översvämmad.

Enligt markägaren Gustav Boström, som godkänt att arbetet genomförts, har man länge bedrivit jakt på bäver i området för att skydda fastigheter. Minst nio bävrar har skjutits i området de senaste två åren. Man har även rivit dämmet tidigare under perioden då tillstånd inte krävts. Men han berättar att nya hyddor fortsätter att tillkomma i området.

– Det har varit ett problem länge, och det fanns risk för stora skador på både väg och mark, säger Gustav Boström.

Trafikverket var de som ansökte om att skyndsamt riva bäverdämmet då den ligger i nära anslutning till väg 977 och kan orsaka problem för trafiksäkerheten och framkomligheten på platsen. Det fanns även en uppenbar risk att vägen skulle behöva stängas av för trafik. Länsstyrelsen gav sedan sitt tillstånd till att bävrarnas dammbyggnad förstörs och under februari har arbetet genomförts.

Enligt Rebecca Hansson Järnving, vilthandläggare på Länsstyrelsen, är jakt på bäver tillåten mellan den 1 oktober till 10 maj varje år, men för att riva boplatser under den perioden krävs tillstånd.

– Vid fall där det gäller allmän säkerhet och de facto att bävern inte är utrotningshotad var det ett enkelt beslut att fatta. Det underlättade också att vi fick en mängd foton från platsen och en utförlig beskrivning av problemet, säger hon.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se