NYHETER 2023-11-16 KL. 10:42

Befolkningen minskar i Vallentuna - vi blev elva färre det senaste kvartalet

Av Martin Olsson, Newsworthy

Befolkningen minskar i Vallentuna - vi blev elva färre det senaste kvartalet
FÄRRE. Trots byggande och utvecklande av Vallentuna har tillväxten på befolkning sjunkit, och det senaste kvartalet blev vi dessutom färre. Foto: Uffe Lindeborg

Efter nio raka kvartal av ökande befolkning minskade antalet invånare i Vallentuna under tredje kvartalet 2023. Det visar SCB:s senaste statistik.

Fler föddes än dog i Vallentuna kommun under tredje kvartalet 2023 – men fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med elva personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Vallentuna 35 103 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med 375 personer.

Det är den första gången befolkningen minskar sedan första kvartalet 2021. Vallentuna har haft en positiv befolkningsutveckling under de flesta kvartal sedan millennieskiftet.

Flyttar inom Stockholms län

Under det tredje kvartalet flyttade 631 personer till Vallentuna medan 679 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto.

Det har det oftast inte varit historiskt sett. Det är det näst största negativa flyttnettot under ett kvartal på hela 2000-talet i Vallentuna.

Av de 631 som flyttade in kom de flesta från Stockholms län – 444 personer – medan 136 flyttade in från andra län i Sverige och 51 invandrade från andra länder.

Av de 679 som lämnade kommunen flyttade 385 till övriga Stockholms län, 252 till andra län och 42 till utlandet.

De flesta som flyttar till Vallentuna – historiskt sett – brukar komma från andra kommuner i Stockholms län och de flesta som flyttar från kommunen flyttar också till det egna länet.

Fler föddes än dog

Det föddes 89 barn i Vallentuna under tredje kvartalet, medan 52 personer avled. Det innebär att Vallentuna hade ett positivt födelsenetto, vilket kommunen nästan alltid brukar ha.

Stockholms län ökar

Vallentuna tillhör de 193 kommuner i riket vars befolkning minskade under tredje kvartalet. Bland de 26 kommunerna i Stockholms län minskade befolkningen i tolv.

I hela riket ökade befolkningen med 12 512 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 557 822 invånare. Stockholms län tillhör de elva län där befolkningen ökade. Länet har nu 2 454 802 invånare.

Om siffrorna

Statistiken är preliminär och kan kan komma att förändras något. Vi jämför här med motsvarande preliminär statistik för åren 2000 till 2023.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den sista dagen i respektive kvartal.

Födelseöverskott/Födelsenetto är antalet födda minus antalet döda.

Flyttningsöverskott/Flyttningsnetto är samtliga inflyttningar minus samtliga utflyttningar.

För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller inte nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet.

Justeringsposten är skillnaden mellan folkökningen och summan av födelseöverskott och flyttningsöverskott. Den består av händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett tidigare, men som rapporterats under innevarande kvartal.

Justeringsposten för både 2021 och 2022 är betydligt större än tidigare år. Orsaken till den höga justeringsposten är främst invandringar som rapporterats in sent.

Martin Olsson, Newsworthy