NYHETER 2024-06-27 KL. 14:23

Bemannade skolbibliotek kan bli lag

Av Victoria Sid

Till en sommarlovs-ödslig Karlslundskola kom ministrarna Parisa Liljestrand (M) och Lotta Edholm (L) för att prata om bemannade skolbibliotek. Det efter att regeringen samma dag beslutade om en lagrådsremiss på ämnet.

– Vi vet att läsningen är så viktig, säger Parisa Liljestrand.

Bemannade skolbibliotek kan bli lag
BESÖKET. I samband med att lagförslaget om bemannade skolbibliotek gick ut på lagrådsremiss besökte ministrarna Parisa Liljestrand (M) och Lotta Edlund (L) Karlslundsskolan. Foto: Victoria Sid

Den 17 juni stod personal och flera av Vallentunas politiker utanför Karlslundskolan och väntade in finbesöket från riksdagen. På skolan har man gjort annorlunda satsningar för att modernisera skolbiblioteket. I varsin bil kom kulturministern och Vallentunabon Parisa Liljestrand och skolministern Lotta Edholm för att diskutera bemannade skolbibliotek.

– Vi jobbar på från vårt håll med läsfrågan och det finns lite att göra om man säger så, säger Parisa Liljestrand.

I ett stort rum på skolans övervåning finns olika sittgrupper, några bokhyllor och ett konferensbord. Rummet är en del av skolans nya bibliotekslösning. Till skillnad från ett typiskt skolbibliotek har skolan valt att ha resterande bokhyllor i klassrummen för att böckernas värld ska komma närmare eleverna.

– Lärarna fungerar som förlängda armar, säger rektorn Mattias Lingeskog.

KANON. På dörren in till biblioteket fanns skolans egna kulturkanon som ministrarna kikade in lite extra. Foto: Victoria Sid

Hitta lösningar

På skolan annordnas lästävlingar, utbudet av boktitlar har uppdaterats och böckerna har fått flytta in i nya rum för att få eleverna att läsa mer. För att hitta en balans mellan vad eleverna vill läsa och vad de behöver läsa har skolan haft en specialpedagog som tagit fram ett startpaket med böcker att fylla bokhyllorna med. Modellen har varit ett sätt att få igång ett fungerande skolbibliotek. Men något som alla vid bordet är överrens om är att det behövs anställda på skolan som jobbar med biblioteken.

ÖDE. I en skola tom på elever visades ministrarna runt in i de olika klassrummen där små bokhyllor fanns med skolans bibliotekslösning. Foto: Victoria Sid

– Den här lösningen har vi kört men med det sagt tror jag att det finns skolor som inte lyckas få ut en modell och då faller det, säger Mattias Lingeskog.

I Vallentuna saknar majoriteten av skolorna bemannade skolbibliotek men redan första juli nästa år föreslås den nya lagen att träda i kraft. Då ska alla elever från förskoleklass till gymnasiet ha tillgång till bemannade skolbibliotek. Kostnaden för förslaget beräknas till 216 miljoner kronor under 2025 och 432 miljoner kronor från 2026 och framåt. I skollagen ska även definitionen av skolbibliotek förtydligas.

– Så att det inte är en dammig bokhylla i ett hörn, säger Lotta Edholm och fortsätter:

– För att det ska bli bra krävs det att skolbibliotek är bemannade och leds av skicklig personal där det finns massor med böcker för eleverna att låna och läsa.