NYHETER 2023-04-27 KL. 08:45

Beslut att stänga förskola upphävt på grund av jäv

Av Anneli Leijel

Beslut att stänga förskola upphävt på grund av jäv
ISKALLT LÄGE. Trots att beslutet om förskolan hävts ser inte framtiden ljus ut. Foto/Arkiv: Roffe Andersson

”Vi kommer se över möjligheten att överklaga även detta beslut”, säger Miranda Karlsson, ordförande för Sjumilaskogens föräldragrupp.


KRITISK. Miranda Karlsson, från föräldragruppen på Sjumilaskogens förskola, är starkt kritisk när hon nås av nyheten kring att det upphävda beslutet fattats igen. Foto: Privat


Kommunens beslut den 21 februari att stänga Sjumilaskogens förskola togs felaktigt, på grund av jäv. Det konstaterar förvaltningsrätten efter att beslutet överklagats. Barn- och ungdomsnämnden rev då upp beslutet, men fattade ett likadant beslut om stängning som tidigare. Allt på samma möte den 18 april. Den person som ansetts jävig lämnade mötet när besluten togs.

– Det är så man ska hantera jäv, att den person som kan antas vara jävig lämnar mötet och ersätts med en suppleant, förklarar Susanna Falk, utbildningschef på Vallentuna kommun.

Enligt Susanna Falk är det varje ledamots ansvar att göra en bedömning om det finns risk att han eller hon kan vara jävig i en fråga. Gränsen för vad som kan vara en jävsituation är dock inte alltid glasklar.

– Har man till exempel aktier i ett företag som det fattas beslut om, eller är släkt med någon i en upphandling, då förstår man att det är en jävsituation. I det här fallet rör det sig om en ledamot som har en familjemedlem som är anställd på en av de fristående skolorna i Vallentuna.

Kritiserar tre punkter
I en tjänsteskrivelse betonar barn- och ungdomsförvaltningen att det är nämndens ansvar och skyldighet att garantera att invånarnas förtroende ”för myndighetens objektivitet, saklighet och opartiskhet aldrig ska behöva ifrågasättas”. Utifrån de uppgifter som framkommit, och som inte var kända för nämnden när beslutet fattades, finns risk att en ledamots opartiskhet kan ifrågasättas och därför ska ett nytt beslut fattas, vilket alltså skedde den 18 april.

Förvaltningsrätten har förelagt Vallentuna kommun att lämna svar till domstolen och bemöta det som begärs i överklagandet. Förutom punkten om risk för jäv, anser nämnden att beslutet ”i samtliga delar varit korret och befogat”.

Den föräldragrupp på Sjumilaskogens förskola som överklagat beslutet pekar dock på ytterligare tre punkter där man anser att beslutet om att stänga Sjumilaskogen är felaktigt.

De menar att beslutet fattats genom en odemokratisk process, att beslutet kan strida mot skollagen och att utredningen och den barnkonsekvensanalys som gjorts, bryter mot barnkonventionen.

Vallentuna kommun håller dock inte med om dessa punkter och det var därför nämnden beslöt att fatta samma beslut om stängning som tidigare.

Detta innebär att Sjumilaskogen stänger till sommaren.

– Frågan om jäv är nu inte längre kvar som grund för överklagandet. Vi får se om någon väljer att överklaga det nya beslutet, då får förvaltningsrätten överväga om det ska tas upp på nytt. Om så sker, då får vi skjuta på att verkställa beslutet, säger Susanna Falk.

Vad innebär det i praktiken?
– Det innebär att vi har kvar förskolelokalen några veckor till, men inte kommer att ha någon verksamhet där. Det som är bra är att det har löst sig för de 20 barn som berörts av beslutet att stänga förskolan. De har fått plats på andra förskolor.

Stark kritik
När Vallentuna Nya når Miranda Karlsson från föräldragruppen på Sjumilaskogens förskola är det en nyhet för henne, både att nämnden rivit upp det tidigare beslutet och att de fattat ett nytt likadant.

– Vi kommer se över möjligheterna att överklaga även detta beslut. Det som är anmärkningsvärt är att det återigen skett utan någon som helst information till oss som berörs, säger Miranda Karlsson och fortsätter:

– Att det dessutom rivs upp på grund av misstänkt jäv är inget annat än otroligt alarmerande i och med att det är vi som medborgare i föräldragruppen, inte politikerna, som reagerat och poängterat detta. Det får en verkligen att tappa förtroendet för hela den sittande nämnden, och får en att fundera kring vilka fler beslut som fattats där det inte varit rent mjöl i påsen.

Hon poängterar att det inte är själva beslutet i sig som är det mest upprörande.
– Det är nämnden, och specifikt Camilla (Blacker Wallinsson (M) ordförande i barn- och ungdomsnämnden red anm) och Susanna Falks beteende. De har skickat ut ett extremt tondövt och arrogant brev där de tackar för god dialog och samarbete, när detta överhuvudtaget inte existerat.

– Sedan nämner de att vi gjort detta tillsammans för barnens bästa, när det samtidigt går att läsa i deras egna protokoll från besluten att barnperspektivet inte tagits i beaktande och att det kommer ha negativ inverkan på de allra minsta barnen som behöver trygghet och stabilitet som mest.

Miranda Karlsson säger att föräldragruppen tycker att nämnden ”totalt ignorerat vad som är bäst för Vallentuna kommuns medborgare och framförallt deras vilja”.

– Vi har en nämnd som inte är lösningsorienterad, som ignorerar Vallentunas medborgares åsikter och som helt styrs av ekonomisk vinning. Deras förtroende som politiker är helt förbrukat, säger Miranda Karlsson

Anneli Leijel
anneli@vaellentunanya.se