NYHETER 2023-03-02 KL. 07:55

Dags att fixa trånga kurvan

Av Daniel Bergholm

Dags att fixa trånga kurvan
UTÖKAR Kommunen ska bredda gång- och cykelvägen längs med Zetterlunds väg. Projektet väntas starta i maj. Foto: Roffe Andersson

Vallentuna kommun kommer under våren att starta ett arbete för att bredda gång- och cykelvägen längs med Zetterlunds väg. Projektet väntas ta sex månader och kommunen har lagt undan fem miljoner kronor för den totala finansieringen.

– För oss handlar det om att underlätta för de boende och de som skjutsar barnen till skolan i området, säger Ewa Boo, projektledare Vallentuna kommun.

Planen är att arbetet ska starta i maj och vara klart under hösten 2023. För att genomföra breddningen har kommunen skrivit ett avtal med SL över 25 år som möjliggör att de får tillgång till att bredda hela sträckan på 380 meter.

– SL har fortfarande möjlighet att ta tillbaka marken under avtalets gång, men vi har gjort bedömningen att det här är den bästa lösningen, säger Ewa Boo.

För trång idag
Både gång- och cykelbanan samt körbanan ska breddas med en halv meter. Bakgrunden till projektet är att Zetterlunds väg under lång tid har varit hårt trafikerad.

– För oss handlar det om att göra det lättare för Vallentunaborna att använda ytan. Det går att konstatera att det länge varit för trångt med framkomligheten på platsen och det vill vi få ordning på.

För att finansiera projektet har kommunen sökt statlig medfinansiering som enligt Ewa Boo kommer täcka cirka hälften av den totala kostnaden. Projektet har antagits politiskt och nu väntar en upphandling.

– Nu hoppas vi att vi kan få till de sista pusselbitarna för att få till allt så bra som möjligt. Sen är det viktigt att komma ihåg att tidsplanen eller förutsättningar fortfarande kan förändras.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se