NYHETER 2024-04-18 KL. 11:00

Dags att tycka till om Roslagsbanans förlängning till City

Av Anneli Leijel

Invånare uppmanas ge sina synpunkter på de sju föreslagna rutterna från Universitetet till Odenplan, i en viktig fas av projektets utveckling.

Dags att tycka till om Roslagsbanans förlängning till City
MINNESBILD. De nyaste tågen hann i alla fall trafikera Östra station. I framtiden kommer detta mest vara ett minne då tågen ska gå i en tunnel via Odenplan till T-centralen. Foto: Roffe Andersson

Roslagsbanan ska förlängas till Stockholms city. Sedan tidigare är det beslutat att sträckningen ska gå via station Universitetet, till Odenplan och vidare till T-centralen. Hur banan ska gå från Universitetet till Odenplan finns det nu flera förslag på – och det är dags för invånarna i berörda kommuner att tycka till. Fram till 28 april kan du som invånare i Vallentuna lämna dina synpunkter.

Arbetet med att förlänga Roslagsbanan till Stockholms city är i full gång, det vill säga på planeringsstadiet och med utredningar som tittar på olika lokaliseringsförslag för hur banan ska gå.

Tredje samrådet

Två samråd där allmänheten fått chans att komma med synpunkter har redan hållits. Det som hölls under maj-juni 2022 handlade om hur förlängningen kan påverka miljön. Och nu är det alltså dags för allmänheten att tycka till igen.

De sju alternativ som nu föreslås handlar om var tåget ska gå ner i marken, för att under jord ta sig vidare från Universitetet och in till Odenplan. På sin väg mot T-centralen kommer tåget till största del att gå i en järnvägstunnel. Flera utmaningar finns, såsom höga natur- och kulturvärden i området och populära besöksmål.

NYA TÅGEN. Nu hänvisar de digitala skyltarna till slutstationen Östra station. Men detta kommer att förändras i framtiden. Foto: Roffe Andersson

Hur kan invånare som vill lämna synpunkter på förslagen göra det?

– Det kan man göra både via vårt formulär på webben, genom att skicka e-post till oss eller med papperspost, berättar Claes Keisu, pressansvarig på SL.

För den som vill se och läsa om de sju förslagen till sträckning så finns dessa på regionstockholm.se/samradrbc

– Efter samrådet fortsätter utredningsarbetet med de aktuella förslagen. Hösten 2024 planeras det sedan för ett beslut om delsträckan Universitetet – Odenplan. Den valda lokaliseringen studeras sedan vidare, tillsammans med hela sträckningen för Roslagsbanan till city, berättar Claes Keisu.

Politikers åsikter

Tre politiker som Vallentuna Nya pratat med är alla överens om Roslagsbanans stora betydelse för Vallentuna kommun och vikten av att banan dras ända in till Stockholms city. Men de har själva ingen direkt åsikt om själva sträckningen från Universitetet till Odenplan.

– Det viktiga för oss är att Universitets tågstation inte flyttas så mycket så att man tappar kopplingen till t-banan. Det är viktigt att ha kvar den kopplingen, inte minst eftersom stationen vid Stockholms östra försvinner, säger oppositionsrådet Jerri Bergström (S).

Ylva Mozis är gruppledare för (L) i kommunfullmäktige. Hon säger:

– Vi ser bara fördelar med Roslagsbanans förlängning till city och det blir fantastiskt om man kan välja att kliva på pendeln eller grön linje vid Odenplan och inte behöver byta flera gånger. Det blir smidigare för oss Vallentunabor.

Torbjörn Einarsson, gruppledare för (C) i kommunfullmäktige, säger:

– Det är tråkigt på ett sätt att Östra station försvinner, men Röda linjen har nått full kapacitet. På lång sikt är det nödvändigt att dra Roslagsbanan till Odenplan och T-centralen.