NYHETER 2021-08-19 KL. 13:26

Dags för skolstart - med vissa restriktioner

Av Anneli

Dags för skolstart - med vissa restriktioner

INFÖR HÖSTSTARTEN. Lovisedalsskolan står redo för att ta emot både nya och gamla elever.
Foto/arkiv: ROFFE ANDERSSON

Hämtning och lämning fortsatt utomhus - föräldramöten kan bli digitala

När Vallentunas grundskolor den här veckan slår upp portarna till ett nytt läsår är det närundervisning, på plats i skolan, som gäller.

Men flera restriktioner från i våras ligger kvar. Hämtning och lämning sker utomhus och höstens föräldramöten kan bli digitala. Samtidigt sjösätts en ny skolorganisation och Karbyskolan startar utan högstadium från och med i höst.

Ökad smittspridning
De senaste veckorna har smittspridningen av covid -19 tagit fart igen. Främst är det yngre åldersgrupper, 18-49 år, som smittats. Flera har smittats när de varit utomlands och flera har varit ovaccinerade. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant.

När det gäller skolan har man beslutat att det är närundervisning som ska gälla i höst för alla barn och unga. Detta eftersom barn sällan blir allvarligt sjuka av covid -19 och att närundervisning är det absolut bästa för eleverna, både socialt och för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. För alla vuxna som kan arbeta hemifrån är rekommendationen att göra det fram till den 30 september. Ett datum som kan komma att förlängas.

– Vi fortsätter att ha möten digitalt och rektorerna fortsätter med åtgärder för att minska smitta i verksamheterna. Till exempel kan lärare arbeta hemma vid behov när de inte har lektioner, säger Linda Hallén, avdelningschef för verksamhetsutveckling på Vallentuna kommun och tillförordnad skolchef för Susanna Falk under hennes semester.

Hon fortsätter:
– Vi startar skolåret med samma restriktioner som i våras. Med att barn lämnas och hämtas utomhus till exempel. Om föräldramöten kommer att hållas på plats eller digitalt får vi se. Rektorsgruppen träffas denna vecka och då diskuteras nuläget och behov av anpassningar. Vi är fortfarande i en pandemi och det vi har lärt oss är att inte tro så mycket om hur det ska bli framåt, utan följa utvecklingen och anpassa utifrån det.

Omorganisation
Från och med i höst har regeringen ändrat reglerna för skolan så att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön. Det är till exempel inte längre möjligt att införa distansundervisning för att förhindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

Inför detta läsår har det skett några organisatoriska förändringar av skolan som rör rektorsområdena Lindholmen, Kårsta och Karby. Där kommer rektorerna nu att ha ansvar för barnen från förskolan till och med årskurs sex.

– Det blir alltså en och samma rektor för både förskola och grundskola. Tidigare har rektorn i de mindre organisationerna ofta varit själv, utan en biträdande rektor och andra stödfunktioner. Nu blir det bättre förutsättningar att kunna blanda kompetenser, säger Linda Hallén som också medger att förändringen även görs på grund av ekonomiska skäl.

Nedlagt högstadium
Nytt för i höst är också att Karbyskolan startar terminen som en F-6-skola, utan högstadium. Att högstadiet skulle försvinna beslutades redan i juni förra året.

Har det märkts på elevunderlaget, till exempel att äldre elever som valt en annan skola med högstadium tagit med sig yngre syskon dit?

– Vi har tittat på siffrorna, vi registrerar inte centralt varför elever tillkommer eller slutar, men vi kan inte se en tydlig trend att elevantalet minskar i de yngre årskurserna. Igår när jag tittade hade vi 34 elever som ska börja förskoleklass. Det är ungefär samma som förra året.

– Inför förra året, direkt efter beslutet om att lägga ned högstadiet, var det fler som passade på att byta skola, eftersom de visste att de inte skulle kunna gå kvar, berättar Linda Hallén.

De flesta eleverna i årets skolval till årskurs 7 gick till Karlslundsskolan, som hade reserverade platser för Karby-eleverna. Några elever bytte till Hagaskolan, men bara ett fåtal elever valde att byta kommun.

– I årets skolval har sju elever totalt från alla F-6-skolorna Gustav Vasa-skolan, Kårsta skola och Karbyskolan gått till en annan kommun, och några elever har också ansökt om byte från Täby till Vallentuna.