NYHETER 2022-01-20 KL. 10:40

Därför säger de NEJ till vaccinpass

Av Daniel Bergholm

Därför säger de NEJ till vaccinpass
Vaccinpasset användes för att gå på konsert på Vallentuna teater innan jul. Foto: Roffe Andersson

Tre Vallentunabor har JO-anmält regeringen med anledning av beslutet att införa vaccinationspass
Ángeles Gómes Fraga och Melker Isaksson anser att införandet av vaccinpass går emot deras grundlagsskyddade rätt att röra sig fritt utan att behöva visa upp sin personliga medicinska journal.

– Man kan inte begränsa medborgares rättigheter bara på politisk godtycklighet. Inte i ett demokratiskt samhälle, skriver de till Vallentuna Nya.

Båda menar att de inte är emot läkemedel som kan hjälpa folk, men de tycker att dessa ska rekommenderas av en läkare, inte av en politiker eller tjänsteman.

– Vi ser att vaccinet mot Covid inte förhindrar smittan. Samtidigt är det många som smittas av Covid trots att de tagit vaccinet och dessutom hamnar på sjukhus. Vaccinpass har ingen logik från ett hälsoperspektiv, utan är mest en politisk fråga, skriver de.

Bakgrunden till deras beslut att JO-anmäla regeringen var att de såg chefs-JO, Erik Nymansson, ställa sig kritisk till ändringen från covidpass till vaccinpass. I den första benämningen ingick även personer som testats negativt och de människor som hade genomgått infektionen och därför hade naturlig immunitet.

– Det finns studier från Danderyds sjukhus som visar att genomgången infektion ger mer långvarigt skydd än själva vaccinet, och nu ser vi tydligt att skyddet från vaccinet avtar väldigt fort, skriver de.

Kan inte tvinga folk
Att få röra sig fritt utan att behöva visa upp sin medicinska journal är något som de tycker är extra viktigt.

–Man kan inte införa sådant tvång till hela befolkningen om det inte är väl prövat att det är den enda utvägen. Vi ser att just nu är det lika många vaccinerade som ovaccinerade som för smittan vidare, skriver de.

I dagens samhällsklimat har det blivit ett stort glapp mellan de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade. Båda två har märkt av det polariserade klimatet.
–Man ställer vaccinerade mot ovaccinerade utan någon hänsyn till de som har tillfrisknat från sjukdomen, de som av medicinska själ inte kan vaccineras och inte minst de människor som har sett allvarliga skador av vaccinet.

Grupper blir åsidosatta
Regeringen har under pandemin varit tydlig med att besluten som fattats tagits efter råd från vetenskap och forskare. Men Isaksson och Gómez påpekar att Regeringen samtidigt väljer att ignorera vissa fakta.

– Vi anser att regeringen inte tar del av den totala fakta som finns och bara inriktar sig på att framstå som handlingskraftig, även om det betyder att grupper i samhället blir åsidosatta på olika vis, skriver de.

Framöver vill de se att Sverige släpper sitt krav på vaccinpass och att de återgår till den strategi som man hade 2020.

– Att tvinga friska människor, människor som har tillfrisknat och barn och unga att ta två eller tre sprutor av politiska skäl utan att tänka på konsekvenserna är farligt och är fel, skriver de avslutningsvis.

Deras anmälan i sin helhet:
”Det aktuella införandet av vaccinpass går emot vår grundlagsskyddade rätt att röra oss fritt utan att behöva visa upp vår personliga medicinska journal. Det är inte bevisat att den s.k. vaccineringen mot covid 19 skyddar någon mot att smittas och föra vidare smittan, och man tar inte heller någon hänsyn till alla vi som genomgått smittan och på så vis fått naturliga antikroppar. Man tar inte heller hänsyn till eventuella skador i samband med vaccinationen och agerar oproportionerligt när det gäller risk vs nytta att vaccinera unga och friska och riskera deras hälsa livet ut.”

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se