NYHETER 2023-04-20 KL. 08:35

Därför ställs socialnämndens möte in

Av Anneli Leijel

Därför ställs socialnämndens möte in
Torbjörn Einarsson (C) och John Drougett (C). Foto: Pressbild

Socialnämndens möte den 25 april ställs in. Orsaken är att det inte dykt upp några ärenden som behöver tas upp till behandling.

– Vissa månader har vi fler ärenden, andra färre. April-maj brukar vara månader med något färre ärenden, säger centerpartisten John Droguett, ordförande för socialnämnden i Vallentuna.

Socialförvaltningen är en av kommunens största verksamheter. Den omsätter cirka 650 miljoner kronor per år.

Inför mötet i april hade det bara dykt upp ett enda ärende. Det kunde delegeras till socialnämndens arbetsutskott som kunde ta beslut i ärendet, berättar John Droguett.

I socialnämnden sitter representanter från alla politiska partier som är invalda i kommunfullmäktige. Totalt nio ledamöter och nio ersättare. I arbetsutskottet, som arbetar med att förbereda ärenden till nämnden och också kan ta beslut, sitter ordförande, förste vice och andre vice ordförande. En moderat är förste vice och en socialdemokrat andre vice ordförande. I arbetsutskottet sitter också socialförvaltningens chef, myndighetschef och några andra tjänstemän.

Är det vanligt att nämndens möten ställs in?

– Nej, det är inte vanligt. Det händer, men väldigt sällan. Det ställdes in en gång under 2022, säger John Droguett. Han tog över ordförandeklubban i socialnämnden vid årsskiftet, efter den tidigare ordföranden Torbjörn Einarsson (C).

Uppskattar kritik
Att det är få ärenden till socialnämnden, handlar det om att politikerna delegerat fler uppgifter till tjänstemännen inom socialförvaltningen?

– Det är en vanlig kritik från oppositionen att det skulle vara så. Men vi är väldigt hårt styrda av socialtjänstlagen. Om vi skulle vilja delegera för mycket, så kan vi inte göra det enligt lag, säger John Droguett och tillägger:

– Vi vill ha en så bra verksamhet som möjligt när det gäller frågor som rör äldre, ekonomiskt bistånd och så vidare. Som politiker tycker jag inte att vi ska gå in och styra i det som vi inte behöver styra. Vi i alliansen har väldigt hög tillit till tjänstemännen. Om det skulle vara saker som inte fungerar, kommer vi att se det ganska tydligt. Vi får många rapporter som följs upp.

Som politiker är ni hårt styrda av socialtjänstlagen och måste ta upp vissa ärenden, säger du. Kan du ge ett exempel?

– På senaste nämndmötet hade vi uppe en granskning av särskilda boenden i Vallentuna kommun. Det handlade om avtals- och verksamhetsuppföljning. Sådana ärenden behöver vi ta upp.

John Droguett säger att han uppskattar dialogen och diskussionen med de övriga politikerna i socialnämnden. Även oppositionen.

– Deras roll är att granska de styrande och det är ett jätteviktigt uppdrag. Vi vill ha så bra dialog som möjligt och kritik och frågor från oppositionen gör verksamheten bättre.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se