Klik venligst
NYHETER 2021-11-11 KL. 13:09

"Det är som att de inte tänkt igenom något"

Av DanielMISSNÖJD. Harry skräder inte orden när han pratar om de temporära lösningarna för boende i hans område.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Harry är en av många som surnat till över bristen på lösningar i Brottbys infrastruktur

Att anlägga gång- och cykelvägar i Brottby har blivit en utmaning. Och nu har Harry Jansson, 83, tröttnat på de märkliga lösningarna.

–Hela grejen retar mig jävligt mycket. Det är som att de inte tänkt igenom något, säger han.

Kommunfullmäktige beslutade att anlägga en ny gång- och cykelväg som ska sträcka sig från badplatsen i Lilla Garn till centrala Vallentuna.

Den ska stå färdig 2028 och byggas i olika etapper.

Men direkt efter att etapp ett är klar så har redan många brottbybor surnat till, en av dem är Harry Jansson, som har bott i området sedan 1972.

Harry Jansson är 83 år och försöker varje dag gå med sin rullator för att hålla igång kroppen. Det är inte långt ifrån hans hus som gång- och cykelvägen byggts och något han såg som en möjlighet till ett perfekt promenadstråk har i stället blivit ett irritationsmoment.

Den ena sidan av etapp ett så har gångvägen ett slut som leder rakt ut på vägen och den andra sidan leder rakt in i ett dike.

–Det finns ingenstans att ta vägen än rakt ut på vägen. Det är farligt för både cyklister och gående. Jag fattar inte hur de tänkte, säger han.


igcaption>Foto: ROFFE ANDERSSON

”Vart ska man ta vägen?”
Gångvägen har inte en fungerade start- eller slutpunkt och ser just nu fortfarande ut som en byggarbetsplats. Tanken just nu ser även ut som att promenaden ska starta precis intill Gamla Norrtäljevägen, där bilar kör på för fullt, vilket gör det smått omöjligt att ta sig till platsen.

–Det är så dumt och vansinnigt. Jag tyckte det var jättebra att de försökte få till en promenadväg här, men sättet det gjorts på har ingen logik. Vart är tanken att man ska ta vägen?

Han menar att det länge även varit andra problem runt hans område. Bland annat finns det inget övergångsställe från busshållplatsen eller någon gångväg längs med bilvägen, för att kunna komma dit på ett säkert sätt.

Björn Furugren Beselin (C) är utöver gruppledare för Centerpartiet i Vallentuna även ordförande i Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott och var med när första spadtaget togs för den nya gångvägen. Han är irriterad över att det blivit så här.

–Kommunen har blivit tvingade att ta strid mot Trafikverket. Vi kan inte acceptera detta, säger han.

Gång- och cykelvägen utanför Harry är etapp ett och där har det blivit lite olika problem, något Björn Furugren Beselin instämmer i. Bland annat att den sista biten intill korsningen mot Åkersbergavägen inte ingår i uppgörelsen om markintrång.

–Det var tvungna att ingå ett avtal med alla som ingår i gemensamhetsanläggningen för den marken vilket upptäcktes för sent. Men det är på gång och efter det kan de inleda etapp två upp mot kyrkan, säger han.

Måste till en ordentlig lösning
På den andra sidan är problemet att gångvägen leder rätt ut på vägen. Där är det Trafikverket som måste godkänna allt, något de inte gjort, då bussar går precis intill starten på sträckan.

–Då tänkte vi att det borde fungera med ett övergångsställe, men det fungerade inte heller då det inte vill ha gående nära bilvägen. Vi tror att ett övergångsställe och att sen gå igenom bussfickan, där det knappt kommer några bussar, är lösningen.

Björn Furugren Beselin har svårt att förstå hur Trafikverket resonerat i frågorna och att de även tar lång tid på sig med besluten. Angående övergångsställe så är han och kommunen beredda att ta frågan vidare.

–Vi ska skriva ett starkt brev där jag som ordförande ska skriva under så att det kommer upp från tjänstemannanivå. Vi måste ha ett övergångsställe och en ordentlig lösning. Nu hänvisar Trafikverket till ett övergångsställe vid Brottby café vilket är på tok för långt bort, säger han avslutningsvis.

Tanken framöver är också att sätta upp en informationsskylt för att förklara hur och när de olika etapperna kommer byggas fram till 2028 när allt ska vara klart.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se