NYHETER 2022-01-20 KL. 11:00

Drabbade grannar fick rätt efter lång kamp

Av Uffe Lindeborg

Myndighet ger kommunen bakläxa i vattenärende

Drabbade grannar fick rätt efter lång kamp
Både och. Lars-Helge Strömquist och Bo Pahlén är glada över länsstyrelsens beslut – men säger att det inte känns bra att kommunen har tre år på sig att lösa problemen. Foto: Roffe Andersson

En villaägare som tvingas riva ett hus, och en lantbrukare som inte kan bruka sina åkrar. Allt på grund av översvämningar.

Efter att ha försökt få kommunen att hjälpa till har nu länsstyrelsen sagt sitt: Kommunen måste ordna vattenavrinningen.

När området Gustavslund byggdes med 91 villor år 2008 var det sagt att det skulle anläggas en damm där dagvatten kunde samlas. Men någon sådan byggdes aldrig. För grannarna som bodde nedanför Gustavslund började problem med översvämningar. Lars-Helge Strömquist blev tvungen att riva ett hus.

– Det var ett fint gammalt hus som stått utan vattenproblemen sedan 1950-talet, men efter exploateringen blev det alldeles vattenskadat. Det var bara att riva, säger Lars-Helge Strömquist.

Han har tvingats köpa pumpar för att minska inflödet av vatten från Gustavslund.
– Jag har också tvingats ta ner gamla träd som stod som insynsskydd. Många andra träd är gula och skadade. Dessutom finns en fin karpdamm. Den blir översvämmad och karparna har svårt att leva på grund av det sediment som hamnar i dammen.

En svartvinbärsodling har dött eftersom den stod under en decimeter vatten.

– Jag har legat sömnlös och vill bara få det här fixat, säger Lars-Helge Strömquist.


Översvämning. I vattnet finns spår av avföring, enligt Länsstyrelsen. Foto: Roffe Andersson


En bit bort, på Lingsbergs säteri, bor Bo Pahlén som bedriver lantbruk.
– De skickar vattnet först till Lars-Helge och sedan rinner det till mig. Jag brukade odla spannmål på åkrarna närmast Gustavslund, men nu kan jag inte odla där, säger Bo Pahlén.

De båda grannarna har i många år pratat med Gustavslunds samfällighetsförening. Föreningen har köpt in pumpar, men problemen fortsätter.

– Pumparna är alldeles för klena och verkar gå sönder hela tiden. Man skulle behöva en rejäl pump och ett pumphus, säger Bo Pahlén som jobbat med just pumpar i 50 år.

Kommunen har hävdat att översvämningarna inte är deras problem, utan att samfälligheten skulle sköta saken.

– Vi har fört dialog med kommunen under många år, sedan 2015. Och ändå har ingenting hänt. Jag och Bo blir ledsna för vi tycker att kommunen varit bra förut.

– Plus att vi känner för kommunen och var mycket involverade i att kvarnen byggdes upp igen, vi har skänkt virke och konstruerat kvarnvingarna, säger Lars-Helge Strömquist.


Foto: Adobe


Till sist gick de drabbade grannarna till länsstyrelsen – som nu gett dem rätt. Länsstyrelsen konstaterar att det finns hälsorisker eftersom vattnet för med sig vatten som är förorenat med avföring, och kan sprida lukt, sjukdom och näringsämnen.

Kommunen måste se till att leda bort dag- och dräneringsvatten i en allmän va-anläggning, eftersom den anläggning som finns inte fungerar.

– Vi kommer inte att överklaga, säger samhällsbyggnadschef Björn Stafbom.

Det är Roslagsvatten som sköter vattenärenden för kommunens räkning, och de ska tillsammans med kommunen ta fram en plan.

Borde inte kommunen ha hjälpt till tidigare?
– Problemet var att det handlade om privat mark. Nu har länsstyrelsen beslutat att kommunen ska inrätta verksamhet på den marken tillsammans med samfälligheten, säger Björn Stafbom.

Utfördes dagvattenanläggningen på rätt sätt?
– Det är ingen som var med som är kvar i verksamheten, så det är ingen som kan svara.

När Vallentuna Nya sökt samfällighetsföreningen via deras advokat har de avböjt att kommentera.

Hege Hellström
hege@vallentunanya.se