NYHETER 2024-03-07 KL. 10:18

Drönarövervakning i centrala Vallentuna granskas

Av Uffe Lindeborg

Intrigitetsskyddsmyndigheten (IMY) har beslutat att granska polisens kameraövervakning med drönare över utsatta och centrala områden. De vill syna hur personuppgifter behandlats.

Drönarövervakning i centrala Vallentuna granskas
ÖVERVAKNING. Det har blivit vanligt att polisen övervakar vissa platser med hjälp av drönare. Foto: Ai-genererad bild från Adobe

Myndigheten kommer att gå igenom fattade beslut om olika övervakningar. Polisen svarade dem med en lång förteckning över de övervakningar som pågått på olika platser i åtta dagar eller längre.

– Vi håller på att analysera materialet och kommer i nästa skede att begära in ett antal enskilda beslut, säger Karolina Haeggström, jurist på IMY, till Nyhetsbyrån Siren.

Ett enskilt beslut om användning av drönare kan täcka in såväl en enskild plats som flera stadsdelar samtidigt – det senare greppet var i fjol särskilt vanligt hos polisregion Stockholm, där många beslut gällde i runt ett halvår. Det är många platser som har övervakats. Och då finns Vallentuna med på listan. Polisen har övervakat centrala delarna av Vallentuna under lång tid. Först togs beslut att övervaka Vallentunas centrala delar under perioden 15 februari-31 maj 2023. Därefter förlängdes övervakningen att gälla perioden 1 juni 2023 - 8 januari 2024.