NYHETER 2023-12-14 KL. 10:44

Dyrare sophämtning nästa år

Av Anneli Leijel

Avfallstaxan höjs med 18 procent - Kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar.

Dyrare sophämtning nästa år
Denna graf är framtagen med hjälp av ai, i Chat Gpt, utvecklad av Open ai.

Det blir dyrare att få sina sopor hämtade nästa år. Avfallstaxan i Vallentuna kommun höjs med 18 procent. Det beslutades på kommunfullmäktige den 4 december. Nästa år tar också Sveriges kommuner över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar.

– I princip får alla en höjning med 18 procent. Vi behöver höja avfallstaxan för att Sörab har höjt behandlingsavgiften på avfall med 18 procent, säger Beri Fajic, avfallshandläggare på Vallentuna kommun.

För den stora gruppen abonnenter som har ett 190 literskärl och matavfallsinsamling med hämtning varannan vecka, innebär det en höjning med 36 kronor i månaden.

Kommuner tar över

Att avfallstaxan höjs är enligt teknik- och fastighetsförvaltningen nödvändigt för att hålla en budget i balans under 2024. Enligt miljöbalken har kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader man har för att utföra ansvaret för renhållning och omhändertagande av avfall.

Nytt från 1 januari 2024 är också att Sveriges alla kommuner tar över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar. Ett ansvar som tidigare legat på FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Sörab har svaren

För invånarna i Vallentuna innebär det inte några större förändringar, jämfört med tidigare. Återvinningsstationerna med behållare för papper, plast, metall och glas blir kvar.

– Vi tar över ansvaret i samarbete med Sörab. Det innebär att vi byter ut de tidigare skyltarna som sagt att man ska vända sig till FTI, mot skyltar med kontaktuppgifter till Sörab. Men kommunen blir huvudansvarig för att det ska fungera, berättar Beri Fajic.

Har man några frågor kring en återvinningsstation, till exempel tycker att fulla behållare behöver tömmas eller att det behöver städas kring behållarna, är det alltså till Sörab man ska vända sig.

Ökade kostnader

För kommunens del ser dock övertagandet ut att innebära en ökad kostnad. Kommunerna kommer att få ersättning för kostnader för förpackningsinsamlingen från Naturvårdsverket, men Beri Fajic befarar att detta inte räcker. Dessutom har avfallsbudgeten de senaste två, tre åren legat på minus. För att få budgeten att gå ihop är han därför inte främmande för att skatten kan behöva höjas.

– Det kan bli så att kommunalskatten behöver höjas framöver, kanske från 2025. Det är i så fall något vi från tjänstemannasidan kommer att gå med till politikerna. Vi kommer att följa våra kostnader noga nästa år, men utifrån våra kalkyler, vad förpackningsinsamlingen kostar, så kommer det vi får in från Naturvårdsverket inte att täcka kostnaderna, säger Beri Fajic.

Nytt inom avfallsområdet 2024:

Den 4 december beslutade kommunfullmäktige om ny avfallstaxa 2024. Generellt kommer taxan att höjas med 18%. Kommunerna tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar.

Det blir obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat. I Vallentuna har obligatoriet införts för småhus. Förberedelser pågår för att obligatoriet ska utvidgas för alla flerbostadshus och alla verksamheter.

Från och med år 2027 ska fastighetsnära insamling vara fullt utbyggd i samtliga kommuner enligt en ny lag. Målet med förändringen är att fler förpackningar ska samlas in och återvinnas.