NYHETER 2021-06-03 KL. 09:02

Efterlängtad gång- och cykelväg i Brottby

Av Anneli

Efterlängtad gång- och cykelväg i Brottby

STARTSKOTT. Istället för ett första spadtag tog Björn Furugren Beselin, (C), ordförande i teknik- och fastighetsutskottet, en första skopa med grävmaskinen.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Nu har första spadtaget tagits för den nya gång- och cykelvägen i Brottby.

Den ska gå längs med Gamla Norrtäljevägen, mellan Sundbyvägen där bensinstation Bilisten ligger, och fram till infarten till Åkersbergavägen.
– Det var kul att vara med och inviga vägen i en grävmaskin, säger Björn Furugren Beselin, (C), ordförande i teknik- och fastighetsutskottet som sorterar under Kommunstyrelsen.

Den nya gång- och cykelvägen kopplas ihop med den befintliga gång- och cykelvägen som kommer från andra sidan E18 och slutar i höjd med bensinstationen Bilisten. Arbetet beräknas vara klart i augusti.

Fram till korsningen
Björn Furugren Beselin, som själv har sin postadress i Brottby, gläds åt att den nya gång- och cykelvägen nu tar form.
– En sjättedel av Vallentunaborna bor här i Brottby och det här är en efterlängtad gångväg. Skolavslutningar i Össeby-Garns kyrka har till och med ställts in för att det ansetts för farligt att gå på vägen till kyrkan, berättar han.

Den gångväg som nu byggs går dock inte ända fram till kyrkan, utan i denna första etapp går den fram till Åkersbergavägen där kyrkan är belägen en bit in.
– Det här är ett första skede där cykelvägen byggs fram till korsningen, Gamla Norrtäljevägen – Åkersbergavägen. Men enligt ett beslut i kommunfullmäktige finns 28 miljoner avsatt för gångvägen. Tanken är att den ska gå från badet i Lilla Garn ända till Vallentuna centrum.


igcaption>Foto: ROFFE ANDERSSON

Inget övergångsställe
När hela den sträckan blir klar är dock oklart. Enligt Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun, är det flera bitar som måste falla på plats. Enbart för att kunna dra gångvägen ända fram till kyrkan, behöver kommunen både komma överens med Trafikverket och med andra markägare i området. Både Gamla Norrtäljevägen och Åkersbergavägen är länsvägar och ägs av Trafikverket.
– Olika markägare från Vallentuna centrum mot Karby och Brottby, plus att det är Trafikverkets väg gör att den här processen tagit och tar lång tid, säger Johan Carselind.

Det är också strandade diskussioner med Trafikverket som gör att den nya gång- och cykelvägen inte får ett övergångsställe vid macken Bilisten. I alla fall inte just nu.
– Trafikverket har sagt nej, de tycker att det räcker med det övergångsställe som finns vid E18, men det är ju långt bort. Vi i kommunen ska begära ett övergångsställe vid Bilisten, busslingan går där också, säger Björn Furugren Beselin.

På sin hemsida skriver Vallentuna kommun att man fortsätter att utreda möjligheterna för att knyta ihop Brottby och Vallentuna med en gång- och cykelväg. Vägen finns utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Karby/Brottby och nya kopplingar tas fram exempelvis utifrån cykelplanen och trafikstrategin.

Fokus med projektet är att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter längs vägen, men också att skapa möjlighet för pendlings- och rekreationscykling mellan Vallentuna och Karby/Brottby.

Text: Anneli Leijel
Foto: Roffe Andersson