NYHETER 2023-05-11 KL. 16:28

Eldningsförbud i Vallentuna utfärdat

Av Joakim Lindeborg

Eldningsförbud i Vallentuna utfärdat
Från och med idag 11 maj 18:00 råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Foto: Adobe

På grund av hög brandrisk i skog och mark har Länsstyrelsen beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län från klockan 18:00 den 11 maj 2023 tills vidare.

Detta innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse. Dock är det tillåtet att grilla på egen tomt eller på fasta grillplatser på allmän plats, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är viktigt att vara försiktig när man eldar och se till att släckutrustning finns nära till hands eftersom den som eldar alltid är ansvarig om något går fel. Personer som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Detta enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Stockholm. Läs hela pressmeddelandet här.

Joakim Lindeborg
jocke@vallentunanya.se