NYHETER 2022-04-14 KL. 13:30

Elever i Sverige känner sig mer otrygga

Av Anneli Leijel

Elever i Sverige känner sig mer otrygga
FÖRKLARAR. Barn- och elevombudet, Mårten Pettersson. Foto: Pressbild

Barn- och elevombudet, BEO, bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan. När BEO, Mårten Petersson, får höra att rektorer i Vallentuna menar att den ökade andelen anmälda kränkningar beror på att de blivit bättre på att anmäla vad som sker, säger han:

– Det är ofta svårt att säga om kränkningarna de facto ökar, eller vad det beror på. Men har man ett effektivt signalsystem så har man förutsättningar att bättre fånga upp upplevda kränkningar. Det är också så att om en elev upplever sig kränkt, har skolan en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen, säger Mårten Petersson.

Han menar också att när skolorna lyfter fram arbetet med värdegrunden, till exempel vad man får säga och inte säga till varandra, så bidrar det till en ökad medvetenhet hos eleverna. På samma sätt som att de blir mer medvetna om vikten av att källsortera och undvika att ta bilen, när det talas om miljö- och klimatfrågan.

– När eleverna blir medvetna kan de till exempel säga till läraren när någon elev använder fula, nedsättande ord, säger Mårten Petersson och fortsätter:

– En sak vet vi dock med säkerhet, och det är att otryggheten ökat.

Att den upplevda otryggheten ökat hos eleverna mellan 2010 och 2020 ser Skolinspektionen och BEO tydligt i skolenkäten.

- Vad det kan kopplas till vet vi inte riktigt. Utvecklingen i samhället i stort går snabbt, och det kanske i sig kan skapa otrygghet. Ökad medvetenhet om vad en kränkning är, kan ha betydelse. Och hela den samhällsdebatt som förs runt otrygghet.

Barn- och elevombudet utses av regeringen och finns som en egen avdelning på Skolinspektionen.

– Till oss kan man vända sig när ett problem med en upplevd kränkande behandling nått vägs ände hos rektorn och i kommunen. Då händer det att vårdnadshavare, elever eller någon skolpersonal vänder sig till oss. Vi är dock långt ifrån klassrummet och den enskilda skolan, så den snabbast och mest flexibla lösningen för den enskilda eleven är alltid att lärarna och rektorn på plats löser problemet, säger Mårten Petersson.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se

Fakta: BEO, Barn- och elevombudet

Utses av regeringen.
Har till uppgift att ta tillvara barns och elevers rättigheter i skolan, genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

Bevakar de regler som avser kränkningar utförda av barn, elever samt personal vid förskola och skola.

Företräder barn eller elever objektivt i domstol. Det sker efter att utredning visar att ett barn eller en elev utsätts för kränkande behandling och det finns förutsättningar att kräva skadestånd från skolan.