NYHETER 2022-09-01 KL. 13:00

Emma ser till att fler har förutsättningar att rösta

Av Daniel Bergholm

Emma ser till att fler har förutsättningar att rösta
"Valsnack med Emma" heter projektet som Emma Jespersen har drivit för att få fler personer med ett funktionshinder att göra sin röst hörd. Foto: Daniel Bergholm

”Valsnack med Emma” heter projektet som vänder sig till personer över 18 år med en funktionsnedsättning i Vallentuna och handlar om att få fler att känna sig delaktiga i det stundande valet och varför man ska använda sin röst.

– Min känsla är att de som varit med har blivit mer engagerade och vill påverka, säger Emma Jespersen som håller i projektet.

Efter att ha jobbat på daglig verksamhet vid Rosendalsskolan Södra i drygt 1,5 år fick Emma Jespersen i mars frågan från Anette Fahlcrantz, samordnare för Aktiv Fritid och Klubb Cosmos, om hon ville ansvara för hjälpa personer med en funktionsnedsättning gällande hur man ska gå tillväga för att rösta i det kommande riksdag- landsting och kommunvalet 2022.

Trots en viss nervositet inför uppdraget tackade Emma Jespersen ja.

– Jag tycker att alla på något sätt ska ha samma förutsättningar. Detta blev mitt sätt att hjälpa till i det arbetet, säger hon.

Arbetet har gått till så att över fem möten på olika sätt förbereda deltagarna på vad som komma skall den 11 september när det är valdag. Varje möte har haft sitt eget tema och Emma har fått utforma allt i stort sett själv:

Första mötet:
– Jag började med det mest grundläggande: Vad är demokrati, varför röstar vi och varför är det viktigt? Första mötet vi hade fick bra respons och verkade uppskattas. Vi valde att ha en liten grupp på totalt sex personer så att alla får tid att prata och att folk lyssnar.

Andra mötet:
– Där gick vi igenom kommun, landsting, riksdag. Vad de olika delarna egentligen sysslar med? Det är inte heller helt självklart att hålla koll på. Det är ändå tre val som ska göras och alla står för lite olika saker.

Tredje mötet:
– Då pratade vi mycket om partiernas val-sidor, vad de står för och en genomgång av alla partier. För deltagarna är det viktigt med LSS-frågor och att då se vad partierna i Vallentuna kommun säger om det, samt på riksnivå, gav mycket.

Sista två mötena har inte skett ännu men så här ser planeringen ut.

Fjärde mötet:
– Här ska vi träna på att rösta. Det gör vi genom röstlappar och röstbås och går igenom hur man ska göra och kanske minnas att “juste så här var det”. Det kommer nog ske på bägge våra avslutande möten att vi fokuserar mer på det praktiska runt ett val.

Femte mötet:
– Där har jag inte riktigt bestämt mig, utan jag får se vad de verkar tycka är intressant och få feedback från det föregående mötet. Men främst blir det nog att fortsätta öva på det praktiska.

Vad har varit svårast?
– Att se till så att jag själv berättar på ett sätt som gör det förståeligt, att det inte blir fler frågetecken. Att jag ska ha ett lätt sätt att prata på.

Att ha det här projektet har varit nyttigt har Emma Jespersen märkt på deltagarna. Enligt statistik från SCB röstar bara fyra av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning och det vanligaste skälet är att man inte förstår vad politikerna säger och vad partierna vill.

– Man måste nå ut till dom och visa på vikten av att rösta. Det har saknats tidigare och jag tycker det borde vara något som alla kommuner borde införa, säger Emma Jespersen.

Frågorna som har varit mest intressanta för deltagarna att diskutera har varit LSS-frågor.

– Det kan handla om daglig verksamhet i kommunen, att några partier vill starta nya boenden, eller hur partierna vill gör arbetsplatserna bättre, säger hon.

Emma ser nu fram emot att slutligen se om arbetet ger något resultat med att deltagarna faktiskt tar sig till vallokalerna och lägger sin röst. Det är även något som i efterhand kommer följas upp och utvärderas. Gällande arbetet med olika samtalsgrupper har det redan diskuterats att utveckla det på olika sätt, bland annat gällande mer vardagliga frågor så som sociala medier.

– Detta är ett koncept jag hade velat fortsätta arbeta med, för det känns som att det gett något för alla som varit delaktiga i det, säger Emma Jespersen avslutningsvis.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se