NYHETER 2023-04-13 KL. 09:36

Ett halvår in - så levererar nya returparken i Vallentuna

Av Daniel Bergholm

Ett halvår in - så levererar nya returparken i Vallentuna
BESÖKARE. Kunderna som använt sig av returparken i Vallentuna har varit nöjda. Men nu när våren står för dörren hoppas Beatrice Tjärnhell att fler ska hitta dit. Foto: Roffe Andersson

Returparken i Vallentuna har stått öppen i ett halvår. Under de första sex månaderna har parken inte kommit upp i den besökskapacitet som den är byggd för. Samtidigt har returchansen redan blivit ett populärt inslag.

– Saker som kommer hit byter ägare snabbt. Det finns allt från udda glas, saker som kan piffas till, stolar och bord. Returchansen har generellt fungerat väl där vi etablerat konceptet. Det känns bra att kunna rädda fler saker, säger Beatrice Tjärnhell, kommunikationschef på Sörab.

Pilotprojekt med skolor
Den 1 oktober 2022 slog returparken upp portarna, vilket gav Vallentunas medborgare en möjlighet att slänga allt från farligt avfall till trasiga fönster på hemmaplan. Under den första tiden berättar Beatrice Tjärnhell att man har genomfört ett antal förändringar, bland annat har de slopat begränsningarna gällande sten och betong och startat ett pilotprojekt med Rosendalsskolan i Vallentuna.

– Det går ut på att vi samlar in olika typer av trä här och ser om det kan komma till användning i träslöjden, säger hon.

Hittills har de också fått en fin respons från de kunder som besökt parken. Återkopplingen har varit att det är lätt att göra rätt, att hitta runt på området och att man slipper backa med släp.

Öka besöksantalet
Men trots det har inte besöksantalet hamnat på den nivå de hoppades på. Idag snittar de drygt 5000 besökare i månaden, i jämförelse med Hagby återvinningscentral som snittat 20 000 besökare sedan oktober och Stockby på Lidingö, med liknande storlek som Vallentuna, som snittat 13 000.

– Generellt så är det färre besökare på vintern - men vi hoppas att det ska ta fart i Vallentuna framöver. Vi vill även att fler småföretag ska hitta hit. Där finns en utvecklingspotential, säger hon.

Anledningen till besöksantalet tror Beatrice Tjärnhell har att göra med invanda mönster. En viktig del med returparken i Vallentuna var att få bort en del av besökstrycket på Hagby, men de upplever fortfarande att många Vallentunabor väljer det alternativet.

– Vi har lite annorlunda kapacitet där. Har man mycket trädgårdsavfall eller sten, jord och betong kan man skyffla direkt på marken där och inte i en container, säger hon.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se